Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PTHip

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego zaprasza wszystkich członków na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie PTHip, które odbędzie się w dniu 20 października 2018 r. (sobota) o godz. 17.00 (I termin) i 17.30 (II termin) w ośrodku
Kompleks Świętokrzyska Polana Chrusty, ul. Laskowa 95, 26-050 Zagnańsk/ k. Kielc

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności PTHip 2017-2018r. – A. Strumińska.
2. Sprawozdania z działalności Oddziałów Warszawskiego (J. Dzwonkowska), Małopolskiego (E. Polańska) i Kujawsko-Pomorskiego (M. Górniewicz).
3. Przedstawienie rekomendacji Zarządu Głównego PTHip wniosku OW PTHip o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej zgodnie z paragrafem 37 Statutu PTHip.
4. Dyskusja nad wnioskiem Oddziału Warszawskiego PTHip.
5. Głosowanie nad wnioskiem Oddziału Warszawskiego PTHip.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie miejsca kolejnej konferencji hipoterapeutycznej.

Serdecznie zapraszam wszystkich członków PTHip do aktywnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, przypominając jednocześnie, że stanowi on nie tylko przywilej ale i obowiązek członków naszej organizacji.

Anna Strumińska

Prezes ZG PTHip

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *