Spotkanie European Equine Facilitated Therapy Network w Pradze

W  dniach 5-7 kwietnia w Pradze odbyło się spotkanie europejskich hipoterapeutów. Celem spotkania zorganizowanego przez Verę Lanteme prezesa Czeskiego Towarzystwa Terapeutycznej Jazdy Konnej było stworzenie sieci łączącej terapeutów z różnych krajów.  Ma ona służyć nawiązaniu nowych kontaktów a poprzez to rozszerzenia sieci osób i organizacji zajmujących się hipoterapią wymieniających doświadczenia, próbujących ujednolicić nazewnictwo, poznać nawzajem swoje systemy szkolenia i nadawania uprawnień zawodowych.

Spotkanie było niezwykle interesujące i owocne. Wzięli w nim udział hipoterapeuci z Czech, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Malty, Norwegii, Irlandii, Wielkiej Brytanii , Polski, Finlandii, Litwy i Rosji. Polskę reprezentowały Anna Strumińska prezes ZG PTHip i Joanna Dzwonkowska Prezes Oddziału  Warszawskiego PTHip. W spotkaniu wzięła też udział Sanna Mattila-Rautiainen prezes HETI.

Jedną ze spraw, którą udało się ustalić w toku dyskusji była decyzja o posługiwaniu się wspólnym  określeniem terapii z udziałem konia jako Equine Facilitated Therapy. Zależnie od wykształcenia podstawowego terapeuty prowadzącego zajęcia dzielić się ona będzie na  Equine Facilitated Physiotherapy, Equine Facilitated Psychotherapy, czy  Equine Facilitated Speechtherapy itd.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w trakcie dyskusji było kształcenie hipoterapeutów. W różnych krajach wygląda ono różnie i tego nie da się zmienić. Wskazanym jest jednak dla ułatwienia np. zatrudniania hipoterapeutów z różnych krajów europejskich znać podstawowy poziom i ich wiedzy, umiejętności i kompetencji. W tym celu przystąpiono do stworzenia sytemu sprawdzającego to na poziomie europejskim. Byłby to egzamin, po zdaniu którego terapeuta otrzymywałby Equine Facilitated Therapy Certificate rozpoznawalny w całej Europie.

Następne spotkanie European Equine Facilitated Therapy Network (EEFTN) za rok w Petersburgu.