Kurs Instruktora Hipoterapii PTHip Warszawa WRZESIEŃ 2019

Zapraszamy na kolejny kurs instruktora hipoterapii PTHip, którego rozpoczęcie jest planowane na wrzesień 2019 w Warszawie. Kurs instruktora hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego zapewnia wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania tego
pięknego ale trudnego zawodu. Ponadto absolwenci kursu mają zapewniony
dostęp do oferty kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria,
konferencje) niezbędnego do profesjonalnego i bezpiecznego prowadzenia
zajęć hipoterapii. Szczegóły nadchodzącego kursu w załączeniu

.Kurs W-wa jesień 2019

Regulamin nadania tytułu instruktora hipoterapii

 Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

Ośrodki praktyk 2019 2020