Konkurs PTHip 2019

Przypominamy, że 30 września br. upływa termin składania prac na konkurs PTHip na najlepszą pracę
poświęconą tematyce hipoterapii. W konkursie mogą wziąć udział prace inżynierskie, magisterskie,
ale także artykuły dotyczące wszystkiego co wiąże się z terapią z udziałem konia. Prosimy o przesłanie
wersji elektronicznej pracy na adres biuro@pthip.org.pl i wersji papierowej na adres Biuro ZG PTHip,
ul. Na Uboczu 18, 02- 791 Warszawa. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!