Konferencja / Conference
Kielce 2018

25 kwietnia 2014

15.06.214r. SZKOLENIE DLA HIPOTERAPEUTÓW Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z zajęć hipoterapii.

Omawiane zagadnienia :
• Podstawy teorii integracji sensorycznej:
- definicja integracji sensorycznej
- bazowe systemy sensoryczne
- główne założenia teorii integracji sensorycznej

• Klasyfikacja zaburzeń procesów sensorycznych:
- zaburzenia modulacji sensorycznej
- zaburzenia motoryczne o bazie sensorycznej

•Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej w poszczególnych jednostkach:
- ADHD
- autyzm
- zespół Downa
- MPDz

• Zasady pracy z dziećmi prezentującymi zaburzenia procesów sensorycznych podczas zajęć z hipoterapii.

Formy pracy: szkolenie będzie miało formę warsztatów, podczas których uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu integracji sensorycznej - 8 h szkoleniowych.

Prowadzący szkolenie:

Barbara Gąsiorowska: pedagog, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta integracji sensorycznej,

Iwona Jeziorska: pedagog, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta integracji sensorycznej

Miejsce:
Ośrodek Hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA,
ul. Nowoursynowska 100, Warszawa
Termin: 15.06. 2014 (niedziela), w godzinach 10.00-17.00

Koszt warsztatów: 150zł członkowie PTHip, 250zł osoby nie zrzeszone w PTHip.
zgłoszenia pod adresem biuro@pthip.org.pl
Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.