Konferencja / Conference
Kielce 2018

21 lutego 2011

Ubezpieczenie OC i NNW na rok 2011

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ubezpieczeniem OC i NNW.
W marcu 2011r upływa termin ubezpieczenia OC i NNW członków PTHip.
Wysokość składek nie jest jeszcze znana i będzie uzależniona od ilości zgłaszających się osób.
Dlatego wszystkie osoby zainteresowane przedłużeniem polisy (OC, NNW) lub dołączeniem do grupowego ubezpieczenia członków PTHip, prosimy o zgłaszanie się do biura ZG PTHip:

- pocztą elektroniczną na adres biuro@pthip.org.pl,
- zwykłą pocztą na adres 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100,
- faxem 022 59 31 900 lub telefonicznie na ten sam numer dzwoniąc od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-14.

do końca lutego 2011r.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto ZG PTHip nr: 76 2130 0004 2001 0379 3817 0001

Koszt ubezpieczenia za rok 2010 wynosił:
OC składka roczna za ubezpieczenie na kwotę 50.000 - 46zł
NNW składka roczna za ubezpieczenie na kwotę 20.000 - 135zł.

Ubezpieczenie NNW ma ograniczony zakres i obejmuje tylko wypadki przy pracy oraz
w drodze do pracy i z powrotem. OC uwzględnia charakter pracy hipoterapeuty tzn. świadczenie
usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, a NNW dotyczy II klasy ryzyka.

Oferta przeznaczona jest dla członków PTHip będących czynnymi hipoterapeutami i opłacających regularnie składki członkowskie Towarzystwa (24,- zł/rok).