Konferencja / Conference
Kielce 2018

1 kwietnia 2015

Sprawozdaniez z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Walne zgromadzenie sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego odbyło się 28 marca w Warszawie.
Sprawozdanie z działalności PTHip za rok 2013 i 2014 przedstawiła prezes Anna Strumińska. Następnie przedstawiciele Oddziałów: Kujawsko-Pomorskiego (prezes Małgorzata Górniewicz), Małopolskiego (przedstawiciel Zarządu Jan Miksa) i Warszawskiego (prezes Marian Jaroszewski) zaprezentowali działania reprezentowanych przez siebie Oddziałów. Omawiając działalność Oddziału Lubelskiego w-ce prezes Michał Pluta stwierdził bardzo słabą aktywność w Oddziale i zasugerował jego zawieszenie. Sprawę postanowiono przedyskutować na zebraniu ZG PTHip.
Alicja Głowacka prezes Fundacji „Konie Dzieciom” z Opola zaproponowała stworzenie Oddziału Śląskiego PTHip, który geograficznie obejmowałaby Śląsk Górny, Dolny i Opolski. Propozycja ta spotkała się z aprobatą i postanowiono przystąpić do jego tworzenia w trakcie najbliższych warsztatów hipoterapeutycznych planowanych w Opolu.
Następnie Marta Woińska skarbnik PTHip omówiła bilanse Oddziałów, ZG i zbiorczy bilans PTHip za rok 2014, a Monika Mokrzyszczak przedstawiła prace komisji statutowej powołanej na wniosek poprzedniego Walnego Zgromadzenia PTHip.
Na zakończenie zebrania Anna Strumińska w imieniu Marty Sznajder prezesa Fundacji „Zdrowie na końskim grzbiecie” zaprosiła wszystkich członków PTHip na jesienną konferencję hipoterapeutyczną, która w tym roku odbędzie się w październiku w Kartuzach.