Konferencja / Conference
Kielce 2018

4 stycznia 2017

Zakończenie projektu "Warsztaty doszkalające dla hipoterapeutów"


Do końca dobiegł projekt "Warsztaty doszkalające dla hipoterapeutów" dofinansowany przez PFRON. Ramach projektu zostało zrealizowanych 10 warsztatów, w których łącznie wzięło udział 72 osoby
Tematy warsztatów:
1. Zabawa w hipoterapii – kontakt z koniem z ziemi – mgr Monika Kromolan
2. Jakich ćwiczeń na koni należy unikać i dlaczego? – mgr Anna Sikorska
3. Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z zajęć hipoterapii ,mgr Iwona Jeziorska, mgr Barbara Gąsiorowska
4. Jak prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera? mgr Renata Werpachowska
5. Metoda AAC (II), przykładowa diagnoza użytkownika AAC. Dobór i zastosowanie strategii komunikacyjnych. Propozycje zabaw AAC w zajęciach hipoterapii- mgr Anna Żygadło, mgr Iwona Kociołek. 2 edycje
6. W kontakcie z autyzmem – mgr Karolina Sobieraj
7. Metoda AAC., rodzaje systemów komunikacyjnych, umiejętności komunikacyjne dziecka i ich zaburzenia. Podstawowe strategie komunikacyjne w pracy terapeutycznej - mgr Anna Żygadło, mgr Iwona Kociołek
8. Model neurofizjologiczny hipoterapii- nie taki straszny. Teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości zastosowania mgr Joanna Kozik, mgr Ewa Polańska
9. Budowanie relacji z pacjentem w czasie zajęć hipoterapii – mgr Barbara Gąsiorowska, mgr Joanna Salbert