Konferencja / Conference
Kielce 2018

4 maja 2011

Dzień Hipoterapii w Zbylitowskiej Górze


Specjalny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze
oraz Oddział Małopolski PTHip
serdecznie zapraszają
na
Dzień Hipoterapii
05 czerwca 2011 roku
Impreza ma na celu popularyzowanie hipoterapii jako metody wspierającej wieloprofilową
i wieloaspektową rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ruchowo,
intelektualnie oraz jako formy zajęć pozwalającej dzieciom z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami rozwoju społecznego na rozwinięcie ich potencjału
i zdolności w kierunku ułatwiającym im funkcjonowanie w środowisku, rodzinie i grupie rówieśniczej.