Konferencja / Conference
Kielce 2018

5 czerwca 2012

Uroczyste podsumowanie projektu programu Leonardo da Vinci


Wieczorem 26 maja pierwszego dnia konferencji "Hipoterapia możliwosci
wspólnego kształcenia" odbyło sie podsumowanie dwuletniego projektu
Programu Leonardo da Vinci realizowanego pod tym samym tytulem przez organizacje z Polski, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Finowie jako koordynatorzy projektu wreczyli swoim partnerom pamiatkowe obrazy, a Anne Rokka wzniosła toast za wspaniałą trójstronną współpracę partnerów.