Konferencja / Conference
Kielce 2018

19 września 2012

Budowanie kontaktu z małym dzieckiem - warsztaty doskonalące


Zabawy wczesnodziecięce jako droga budowania kontaktu z małym dzieckiem w czasie zajęć hipoterapii.

Omawiane zagadnienia:
* Zarys rozwoju psychoruchowego dziecka – szanse i zagrożenia
* Podstawowe potrzeby w rozwoju motorycznym i społecznym
* Znaczenie zabaw wczesnodziecięcych w procesie rozwoju
* Metody włączania zabaw wczesnodziecięcych w zajęcia hipoterapii

Forma pracy: wykład i warsztaty (7 godz. szkoleniowych).

Prowadzący warsztaty: Barbara Gąsiorowska pedagog, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta integracji sensorycznej; Joanna Salbert psycholog, psychoterapeuta, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Miejsce i czas spotkania: Ośrodek Hipoterapii Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, Nowoursynowska 100, Warszawa,
24 listopada 2012 r., godz. 10-16.30

Koszt warsztatów: 150 zł (członkowie PTHip 130 zł)
Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres biuro@pthip.org.pl.

Pobierz:
Informacje | Kartę zgłoszenia