Informacja dla pacjentów

Co to jest hipoterapia?
Zgodnie z definicją zawartą w Kanonach Polskiej Hipoterapii – hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Kto może prowadzić zabiegi hipoterapeutyczne?
Hipoterapia prowadzona jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na terapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.
Do końca 2010 r. uprawnienia do prowadzenia hipoterapii posiadali instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, a ich legitymacja była wydawana przez Ministerstwo Sportu. Osoby te nadal posiadają uprawnienia. Od roku 2011 uprawnieni do prowadzenia hipoterapii są również absolwenci kursów realizowanych przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne posiadający tytuł zawodowy instruktora hipoterapii udokumentowany legitymacją i certyfikatem wydanym przez PTHip.

Dlaczego konieczna jest zgoda lekarza na korzystanie z hipoterapii?
Hipoterapia to wspaniała terapia uzupełniająca podstawowe działania medyczne i rehabilitacyjne, ale trzeba pamiętać o tym, że istnieją przeciwwskazania do jej zastosowania. Dlatego nie można jej stosować bez zgody lekarza prowadzącego danego pacjenta.

Czy każdy koń może być użyty do hipoterapii?
Podobnie jak nie każdy człowiek może powadzić zabieg hipoterapeutyczny, tak i nie każdy koń może być wykorzystany w tej pracy. Od człowieka wymagamy odpowiedniej wiedzy i empatii, a od konia odpowiedniego charakteru, prawidłowego ruchu i starannego specjalistycznego przygotowania.