Warsztaty

Warsztaty doszkalające dla hipoterapeutów PTHip są unikalną formą zdobywania wiedzy, podnoszenia kompetencji i wymiany doświadczeń.  Tematy warsztatów obejmują różne aspekty hipoterapii oraz dziedzin pokrewnych.  Szkolenia PTHip są prowadzone wg autorskich programów specjalistów zrzeszonych w Towarzystwie dysponujących wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

Propozycje warsztatów doskonalących dla hipoterapeutów na rok 2018

1. Prowadzenie terapii ręki w trakcie zajęć hipoterapii – mgr Anna Sikorska 18.03.2018 Helenów

2. Hipoterapia dla dzieci z autyzmem – zachowania trudne, skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić – mgr Monika Kromolan 08.04.2018 Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie, Stężyca

3. Zaburzenia koordynacji napięcia mięśniowego a kontrola posturalna – techniki stymulujące i poprawiające rozkład napięcia mięśniowego – mgr Anna Sikorska

4. Zasady postępowania i korekcja wad postawy oraz skolioz w trakcie zajęć hipoterapii – mgr Anna Sikorska

5. Jakich ćwiczeń na koniu należy unikać i dlaczego – mgr Anna Sikorska

6. Wspomaganie mechaniki ruchu pacjenta na koniu podczas zajęć hipoterapii – mgr Dorota Tarchalska, mgr Marta Jarzębowska

7. Aktywna asekuracja – model neurofizjologiczny – mgr Joanna Kozik

8. Zastosowanie koncepcji SMART podczas formułowania celów zajęć hipoterapeutycznych – mgr Ewa Polańska

9. Możliwości budowania dialogu i porozumienia poprzez komunikację międzygatunkową w hipoterapii – mgr Dorota Oboza, mgr Katarzyna Chowaniec

10. Elementy terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – mgr Dagmara Karowska, Jagodowa Stajenka – Bydgoszcz

11. SI cz I. Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z hipoterapii – mgr Barabra Gąsiorowska, mgr Iwona Jeziorska

12. SI cz II.Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z hipoterapii – mgr Barabra Gąsiorowska, mgr Iwona Jeziorska

13. Hipoterapia dzieci z hemiplegią.- mgr Joanna Kozik

14. Jak prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera – mgr Renata Werpachowska

15. Naturalne metody pracy z koniem i ich wykorzystanie w hipoterapii – Monika Damec, Krzyżewo k.Białegostoku, warsztat dwudniowy

16. Przygotowanie konia do hipoterapii – mgr Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz

17. Zastosowanie hipoterapii w pracy z młodzieżą przebywającą w placówce resocjalizacyjnej – mgr Magdalena Fiejdasz

18. Elementy treningu umiejętności społecznych podczas zajęć hipoterapii – mgr Renata Werpachowska
19. Wzmacnianie kompetencji zawodowych instruktorów hipoterapii – mgr Renta Werpachowska

20. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podczas zajęć hipoterapii – mgr Barbara Gąsiorowska

21. Zabawa w hipoterapii – kontakt z koniem z ziemi – mgr Monika Kromolan

22. Terapia z udziałem konia dla osób z SM i po chorobach onkologicznych – mgr Magdalena Machowicz, Zielona Góra listopad/grudzień warsztat dwudniowy

23. Metoda AAC ( I część) rodzaje systemów komunikacyjnych, umiejętności komunikacyjne dziecka i ich zaburzenia. Podstawowe strategie komunikacyjne w pracy terapeutycznej mgr Anna Żygadło

24. Terapia z koniem dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej – mgr Iwona Jeziorska, mgr Dominika Ustjan

Terminy i miejsca realizacji aktualnych warsztatów dostępne w zakładce kalendarium . Pamiętaj, że jeśli Twój ośrodek posiada odpowiednie warunki i zbierze się co najmniej 12 osób taki warsztat może się odbyć w Twoim ośrodku.