Konferencja / Conference
Kraków 2017
Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna
,,Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia się''
Warszawa, 26 - 27 maja 2012r.
26. - 27. maja odbyła się doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego poświęcona wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi, angielskimi i fińskimi hipoterapeutami.
Podczas konferencji został przedstawiony partnerski projekt Leonardo da Vinci „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia się”.
Konferencja była połączona z obchodami 20-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz 20-lecia Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.

Komitet Honorowy:

Prof. dr hab. Alojzy Szymański -Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Robin Barnett – Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce
Prof. dr hab. Marian Binek – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Prof. dr hab. Piotr Brzozowski – Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW
Prof. dr hab. Jerzy Kita – Prezes Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego
Piotr Guział – Burmistrz Dzielnicy Ursynów


Program konferencji:

26 maja
10.00 – 10.45 rejestracja uczestników
10.45 – 11.00 uroczyste powitanie gości
I sesja
11.00 – 11.20 – Anne Rokka – Hipoterapia możliwości wspólnego kształcenia – prezentacja projektu Programu Leonardo da Vinci
11.20 - 11.40 – Lynne Munro – Zastosowanie Checklist w hipoterapii – podejście systemowe
11.40 -12.00 – Joanna Dzwonkowska – Słownik hipoterapeutyczny AAC angielsko-fińsko-polski
12.00 -12.20 – Ulrike von Thiel – Porównanie podejścia do udziału konia w terapii w Holandii i innych krajach europejskich
12.20 – 13.00 przerwa kawowa
II sesja
13.00 – 13.20 – Satu Halonen – Interakcja pomiędzy koniem a człowiekiem jako kluczowy element terapii z udziałem konia
13.20 – 13.40 – Sanna Mattila-Rautiainen – Badania naukowe analizujące znaczenia ruchu konia w hipoterapii
13.40 – 14.00 - Claire Creasey – Dynamika grupy w trakcie zajęć z woltyżerki terapeutycznej
14.00 – 14.20 - Wendy Turner - Wpływ hipoterapii na sprawność dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
14.20 – 14.40 - dyskusja
14.40 – 15.40 przerwa obiadowa
III sesja
15.40 – 16.00 – Jacek Łojek, Michał Pluta, Angelika Cieśla, Anna Domachowska – Zastosowanie Checklist w badaniu koni do hipoterapii w polskich ośrodkach hipoterapeutycznych
16.00 – 16.20 - Iwona Piechowska - Wpływ pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych na dobrostan i funkcjonowanie koni w trakcie zajęć hipoterapii
16.20 – 16.40 Anna Mazur-Rylska – Równowaga ciała u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim uczestniczących w zajęciach hipoterapeutycznych
16.40 – 17.00 dyskusja

17.00 – 19.30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHip

20.00 - 22.00 Uroczyste podsumowanie projektu Programu Leonarda da Vinci oraz obchody XX-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i XX-lecia Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA - Centrum Wodne

27 maja
IV sesja
10.00 – 10.20 – Barbara Gąsiorowska - Rozwój funkcji ręki i jego stymulacja w trakcie zajęć hipoterapii
10.20 – 10.40 – Alicja Paszkiewicz – Możliwości zastosowania elementów metody NDT Bobath na zajęciach hipoterapeutycznych
10.40 – 11.00 – Anna Strumińska, Karolina Zaruska - Zastosowanie hipoterapii w walce o poprawę funkcji motorycznych dzieci z zespołem Aspergera
11.00 – 11.20 – Michał Kaczor - Rysunek jako metoda diagnostyczna oraz sposób oceny odbioru hipoterapii przez dziecko
11.20 – 11.40 - dyskusja
11.40 – 12.20 - przerwa kawowa
V sesja
12.20 – 12.40 - Aleksandra Szymańska – Psychoterapia z koniem dla osób z depresją. Studium przypadku.
12.40 – 13.00 – Magdalena Fiejdasz – Wpływ hipoterapii na reakcje emocjonalne i zachowanie młodzieży przebywającej w placówce resocjalizacyjnej
13.00 – 13.20 - Natalia Smagacz - Zastosowanie skali wyszkolenia jeźdźca w parajeździectwie
13.20 – 13.40 - Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan – Higiena pracy hipoterapeuty
13.40 – 14.00 - dyskusja
14.00 – 15.00 - obiad
15.00 – 16.00 - sesja plakatowa oraz prezentacje ośrodków hipoterapeutycznych
16.00 - 16.30 - uroczyste zakończenie konferencji