Konferencja / Conference
Kraków 2017

Biała Podlaska 2009

W dniach 15-16 listopada 2009 w Białej Podlaskiej odbyło się międzynarodowe seminarium hipoterapeutyczne „Człowiek i koń we wspólnym świecie” organizowane przez Marzenę Grajcar-Szydłowską, członka ZG PTHip i Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

Zaprezentowano następujące referaty:

- prof. Krystyna Chmiel – Przydatność koni różnych ras do hipoterapii
- dr Stana Tilesowa – Zastosowanie w hipoterapii psychodynamicznego modelu psychoterapii wg Adlera
- mgr Joanna Tłuczkiewicz – Rola hipoterapii w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
- mgr Anna Rosińska – Postrzeganie sytuacji terapeutycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć hipoterapii
- dr Karol Hornacek – Zastosowanie posturalnej ontogenezy w hipoterapii u niemowląt i dorosłych
- Natalia Smagacz – Praca z koniem do hipoterapii na kolejnych etapach jego rozwoju
- mgr Iwona Jeziorska i mgr Dominika Ustjan – Analiza mechanizmów obronnych w trakcie zajęć hipoterapii
- mgr Anna Strumińska – Sprawozdanie z Konferencji w Munster
- dr Michał Pluta – Drogi konia do hipoterapii
- mgr Paulina Sile – Hipoterapia jako metoda usprawniania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
- mgr Joanna Dzwonkowska – O federacji FRDI
- Piotr Kondraciuk – Wykorzystanie różnych form hipoterapii w rehabilitacji podopiecznych w warsztatach terapii zajęciowej
- dr Karol Hornacek – Przewidywane energo-informacyjne procesy między uczestnikami hipoterapii
- mgr Marian Jaroszewski – Rola wolontariatu w hipoterapii
- mgr Magda Krajewska, mgr Joanna Sokólska – Projekty hipoterapeutyczne finansowane ze środków unijnych.