Konferencja / Conference
Kraków 2017

Białoruś 2009

W dniach 26-27 września odbyło się Seminarium Hipoterapeutyczne zorganizowane przez Białoruskie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne. Polskim gościem na konferencji był Marian Jaroszewski zaproszony przez prezes organizacji – Walentię Winogradową. Na seminarium zabrakło uczestników z innych krajów (udziału odmówili Rosjanie i Estończycy, którzy byli obecni poprzednio). Całość odbyła się w ośrodku hipoterapii pod Mińskiem. Wyraźnie widoczny był brak możliwości i warunków do organizacji tego typu przedsięwzięcia. Podobny problem dotyczy szkolenia białoruskich hipoterapeutów – choć nie brakuje chętnych, trudno znaleźć odpowiednią kadrę szkoleniową.

W dniach 27-30 marca Marian Jaroszewski i Helena Pruszyńska wyjechali na Ukrainę na zaproszenie Alieksieja Sirija i Jeleny Simarowej pedagogów prowadzących hipoterapię w klubie jeździeckim „Traken” w Czutowie koło Połtawy. Polscy hipoterapeuci wsparli swoją wiedzą i doświadczeniem początkujących ukraińskich hipoterapeutów.