Konferencja / Conference
Kraków 2017

XIII Kongres FRDI w Munster (Niemcy)

W odbywającym się co 3 lata spotkaniu hipoterapeutów z całego świata wzięła udział delegacja ZG PTHip w składzie A. Strumińska, A. Paszkiewicz, J. Dzwonkowska, delegacja Oddziału Warszawskiego (D. Brzeska, M. Kaczor, M. Ryszkiewicz) oraz hipoterapeuci Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA z Warszawy (B. Gąsiorowska, J. Piłat, A. Szymańska).

Polscy hipoterapeuci wygłosili następujące referaty:

- mgr Dorota Brzeska, Maja Ryszkiewicz – Od hipoterapii do jeździectwa. Drogi rozwoju jeździeckiego osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- mgr Barbara Gąsiorowska – Kropeczki – program wspomagający rozwój psychomotoryczny dzieci niepełnosprawnych korzystających z hipoterapii,
- mgr Michał Kaczor – Behawioryzm w praktyce hipoterapeutycznej,
- dr Alicja Paszkiewicz – Rola hipoterapii w zmniejszaniu zaburzeń schematu ciała u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- mgr Joanna Piłat – Alternatywne formy komunikacji i ich zastosowanie w hipoterapii,
- mgr Anna Strumińska – Koń i ja. Jak przybliżyć dziecku niepełnosprawnemu sytuację zajęć hipoterapeutycznych.
- mgr Aleksandra Szymańska – Uzdrawiająca więź, czyli o psychoterapii z udziałem konia.