Konferencje

Kielce 20-21 października „Hipoterapia -nowe horyzonty”

W dniach 20-21 października 2018 roku w Zagnańsku koło Kielc odbyła się kolejna konferencja hipoterapeutyczna. Organizatorami konferencji byli: Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii MAAG Andrzeja Wojciechowskiego, Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Konferencja „Hipoterapia- nowe horyzonty”objęta patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Prezydenta Miasta Kielce poświęcona była głównie zaprezentowaniu możliwości turystyki konnej osób niepełnosprawnych w różnych regionach Polski, w tym przede wszystkim w jej południowej części. Ponadto prelegenci poruszali takie tematy jak zastosowanie hipoterapii w leczeniu usprawniającym pacjentów po przebytym udrze mózgu, czy zastosowanie terapii z udziałem konia w zespole stresu pourazowego. W załączeniu program konferencji. Pełne teksty referatów ukażą się już wkrótce w kolejnym numerze Przeglądu Hipoterapeutycznego.

pobierz program konferencji

Kraków 18-19 listopada „Hipoterapia – teoria, praktyka, możliwości 25 lat póżniej”

W dniach 18-19 listopada br. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja „Hipoterapia – teoria, praktyka, możliwość 25 lat później”. Konferencja objęta była patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i wzięło w niej udział ponad 140 hipoterapeutów i sympatyków hipoterapii z całego kraju.
Pierwsze dwie sesje poświęcone były terapii kontaktem z koniem i fizjoterapii na koni. Trzecia sesja stanowiła uroczyste obchody 25-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Kolejnego dnia sesja czwarte poruszała tematykę związaną z psychopedagogiczną jazda konną, a sesja V obejmowała pięć warsztatów. Organizatorzy konferencji zastosowali ciekawe i warte kontynuowania rozwiązanie. Autorzy warsztatów teoretyczne założenia swojej pracy prezentowali w trakcie bloków wykładowych, dzięki czemu na warsztacie mogli od razu przejść do ćwiczeń praktycznych.

z

pobierz program konferencji

Warszawa 12-13 listopada „Stępem przez życie”

„Stępem przez życie” to tytuł konferencji, która odbywała się w dniach 12-13 listopada 2016 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Była to już V Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW. Organizatorami konferencji byli Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne i Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnoprawnym HIPOTERAPIA, która dzięki wsparciu Władz Uczelni od ponad dwudziestu pięciu lat prowadzi ośrodek hipoterapii na Wolicy. Honorowym gościem tegorocznej konferencji była Sanna Mattila-Rautiainen przewodnicząca Międzynarodowej Federacji Konie w Edukacji i Terapii.
Konferencje otworzył przedstawiciel Rektora, Przewodnicząca HETI i prezes Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Wręczyli oni honorowe odznaki PTHip najbardziej zasłużonym członkom tej organizacji.
Następnie wykład inauguracyjny „HETI – organizacja łącząca świat hipoterapeutyczny” wygłosiła Sanna Mattila-Rautiainen omawiając rolę HETI w jednoczeniu ruchu hipoterapeutycznego na całym świecie oraz podnoszeniu i unifikowaniu wiedzy osób zajmujących się tą formą terapii. Sanna Mattila-Rautiainen wygłosiła jeszcze jeden wykład na temat dobrych praktyk klinicznych hipoterapii.
W programie konferencji „Stępem przez życie” znalazły się wystąpienia pracowników naukowych, absolwentów i studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, absolwentów II Wydziału Lekarskiego WUM oraz referaty przygotowane przez członków zespołu terapeutycznego Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA (program konferencji).
W konferencji wzięło udział 130 uczestników hipoterapeutów z całej Polski oraz w charakterze wolnych słuchaczy studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

więcej o konferencji

pobierz program konferencji

Stężyca 17-18 października 2015 „Zdrowie na końskim grzbiecie”

Organizatorem tej konferencji hipoterapeutycznej była Pani Marta Sznajder z Fundacji „Zdrowie na końskim grzbiecie” działającej na Kaszubach. Konferencja odbyła się w dniach 17-18 października 2015 roku w Stężycy i zgromadziła wielu hipoterapeutów, głównie z północnych regionów Polski. Uczestnicy konferencji pierwszego dnia wysłuchali bardzo interesujących i zróżnicowanych tematycznie referatów, a drugiego mieli do wyboru jeden z trzech warsztatów doskonalących, w tym warsztat „Hipoterapia w lesie” prowadzony przez M. Sznajder w jej ośrodku terapeutycznym w Uniradzach. Bardzo interesujące dla nas hipoterapeutów było wystąpienie Pani dr Sary Valentini-Pstrong, która prezentowała zalety onoterapii, czyli terapii z udziałem osła. Okazuje się, że ten daleki kuzyn konia ma również swoje zalety terapeutyczne, a powszechnie znane jego wady, takie jak głupota czy upór, są mocno przesadzone i bardzo krzywdzą to sympatyczne i mądre zwierzę!

pobierz program konfernecji

Kielnarowa 10-11 października 2014 „Koń w zooterapii”

Konferencja „Koń w zooterapii”, która odbyła się w dniach 10-11 października br. w Kielnarowej dzięki zaangażowaniu dr Darii Sawaryn Kierownika Centrum Zooterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania jego pracowników była wspaniale przygotowana i zgromadziła ponad 60 hipoterapeutów z całego kraju.
Uczestnicy konferencji pierwszego dnia wysłuchali wielu interesujących wykładów, a drugiego dnia mieli możliwość wzięcia udziału w jednym z trzech warsztatów przygotowanych przez specjalistów z dziedziny logopedii, rehabilitacji i jeździectwa osób niewidomych. Warsztaty te odbywały się na terenie świetnie wyposażonego i zorganizowanego Centrum Zooterapii.
Wszyscy uczestnicy konferencji byli pod wrażeniem nie tylko znakomitej organizacji, świetnego wyposażenia obiektów uczelni, ale także gościnności i urody tego miejsca.
Życzymy Władzom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz jej studentom dalszego dynamicznego rozwoju Uczelni i jeszcze raz dziękujemy, że mogliśmy odbyć nasze doroczne spotkanie w tak pięknym i przyjaznym nauce miejscu.

Pobierz program konferencji

Bydgoszcz 26-27 października 2013 „Człowiek i koń w relacji terapeutycznej”

W dniach 26-27 października 2013 r. odbyła się w Bydgoszczy doroczna konferencja PTHip. Konferencję „Człowiek i koń w relacji terapeutycznej” zorganizował Oddział Kujawsko-Pomorski PTHip i obejmowała ona zarówno referaty (dzień pierwszy) jak i trzy warsztaty (dzień drugi)

Nowością na tegorocznej konferencji były liczniejsze niż do tej pory wystąpienia samych beneficjentów hipoterapii, którzy opowiadali o tym jaki wpływ na ich życie i powrót do zdrowia mają konie i jazda konna. Drugi dzień był dniem aktywnej pracy na warsztatach poświęconych pracy z osobami niewidomymi, alternatywnym formom komunikacji i pracy z osobami z autyzmem.
W konferencji, oprócz licznie przybyłych polskich hipoterapeutów i studentów kierunku fizjoterapii Bydgoskiej Szkoły Wyższej, wzięły udział delegacje gruzińskich i armeńskich hipoterapeutów prezentując swoje dokonania i ośrodki hipoterapii.
Przy okazji konferencji została wręczona nagroda za najlepszą pracę o tematyce hipoterapeutycznej. Otrzymała ją w tym roku Agata Graczyk studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę Wady postawy – profilaktyka i korekcja podczas nauki jeździectwa u dzieci w wieku szkolnym

Pobierz program konferencji

Warszawa, 26 – 27 maja 2012r.

Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna – „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia się”.

26. – 27. maja odbyła się doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego poświęcona wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi, angielskimi i fińskimi hipoterapeutami.
Podczas konferencji został przedstawiony partnerski projekt Leonardo da Vinci „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia się”.
Konferencja była połączona z obchodami 20-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz 20-lecia Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.

Komitet Honorowy:

Prof. dr hab. Alojzy Szymański -Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Robin Barnett – Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce
Prof. dr hab. Marian Binek – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Prof. dr hab. Piotr Brzozowski – Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW
Prof. dr hab. Jerzy Kita – Prezes Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego
Piotr Guział – Burmistrz Dzielnicy Ursynów

Program konferencji:

26 maja
10.00 – 10.45 rejestracja uczestników
10.45 – 11.00 uroczyste powitanie gości
I sesja
11.00 – 11.20 – Anne Rokka – Hipoterapia możliwości wspólnego kształcenia – prezentacja projektu Programu Leonardo da Vinci
11.20 – 11.40 – Lynne Munro – Zastosowanie Checklist w hipoterapii – podejście systemowe
11.40 -12.00 – Joanna Dzwonkowska – Słownik hipoterapeutyczny AAC angielsko-fińsko-polski
12.00 -12.20 – Ulrike von Thiel – Porównanie podejścia do udziału konia w terapii w Holandii i innych krajach europejskich
12.20 – 13.00 przerwa kawowa
II sesja
13.00 – 13.20 – Satu Halonen – Interakcja pomiędzy koniem a człowiekiem jako kluczowy element terapii z udziałem konia
13.20 – 13.40 – Sanna Mattila-Rautiainen – Badania naukowe analizujące znaczenia ruchu konia w hipoterapii
13.40 – 14.00 – Claire Creasey – Dynamika grupy w trakcie zajęć z woltyżerki terapeutycznej
14.00 – 14.20 – Wendy Turner – Wpływ hipoterapii na sprawność dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
14.20 – 14.40 – dyskusja
14.40 – 15.40 przerwa obiadowa
III sesja
15.40 – 16.00 – Jacek Łojek, Michał Pluta, Angelika Cieśla, Anna Domachowska – Zastosowanie Checklist w badaniu koni do hipoterapii w polskich ośrodkach hipoterapeutycznych
16.00 – 16.20 – Iwona Piechowska – Wpływ pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych na dobrostan i funkcjonowanie koni w trakcie zajęć hipoterapii
16.20 – 16.40 Anna Mazur-Rylska – Równowaga ciała u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim uczestniczących w zajęciach hipoterapeutycznych
16.40 – 17.00 dyskusja

17.00 – 19.30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHip

20.00 – 22.00 Uroczyste podsumowanie projektu Programu Leonarda da Vinci oraz obchody XX-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i XX-lecia Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA – Centrum Wodne

27 maja
IV sesja
10.00 – 10.20 – Barbara Gąsiorowska – Rozwój funkcji ręki i jego stymulacja w trakcie zajęć hipoterapii
10.20 – 10.40 – Alicja Paszkiewicz – Możliwości zastosowania elementów metody NDT Bobath na zajęciach hipoterapeutycznych
10.40 – 11.00 – Anna Strumińska, Karolina Zaruska – Zastosowanie hipoterapii w walce o poprawę funkcji motorycznych dzieci z zespołem Aspergera
11.00 – 11.20 – Michał Kaczor – Rysunek jako metoda diagnostyczna oraz sposób oceny odbioru hipoterapii przez dziecko
11.20 – 11.40 – dyskusja
11.40 – 12.20 – przerwa kawowa
V sesja
12.20 – 12.40 – Aleksandra Szymańska – Psychoterapia z koniem dla osób z depresją. Studium przypadku.
12.40 – 13.00 – Magdalena Fiejdasz – Wpływ hipoterapii na reakcje emocjonalne i zachowanie młodzieży przebywającej w placówce resocjalizacyjnej
13.00 – 13.20 – Natalia Smagacz – Zastosowanie skali wyszkolenia jeźdźca w parajeździectwie
13.20 – 13.40 – Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan – Higiena pracy hipoterapeuty
13.40 – 14.00 – dyskusja
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 16.00 – sesja plakatowa oraz prezentacje ośrodków hipoterapeutycznych
16.00 – 16.30 – uroczyste zakończenie konferencji

Łomża 2011 – „Ślady kopyt odciśnięte w nadziei”

W dniu 8 października 2011 r. w Łomży odbyła się doroczna konferencja hipoterapeutyczna pod patronatem prezesa PTHip. W tym roku patronem konferencji był też pan Marian Jaszewski Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Łomży.

Konferencja zgromadziła ponad 80 osób – hipoterapeutów praktyków, studentów Instytutu Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości oraz sympatyków hipoterapii.

W programie konferencji znalazło się wiele interesujących wystąpień, ale niewątpliwie największym wydarzeniem konferencji były dwa referaty Pani Anny Żygadło, która zaprezentowała opracowane przez siebie pomoce do zajęć hipoterapii – zeszyty ćwiczeń i zestaw do alternatywnej komunikacji. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy też referatu Natalii Smagacz opisującego zorganizowany przez nią pierwszy obóz parajeździecki w Supraślu.

W trakcie konferencji została też wręczona nagroda za najlepszą pracę poświęconą hipoterapii. Nagrodę otrzymała jedna z prelegentek Magdalena Błażejewska za pracę licencjacką „Wpływ hipoterapii na funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o pobyty integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym Sosnowe”.

Niezwykle interesującym doświadczeniem było też dla nas hipoterapeutów poznanie „drugiej strony medalu” czyli oceny efektów hipoterapii przedstawionych przez samego pacjenta. Pan Piotr Kosmowski w sposób niezwykle piękny i sugestywny opisał swoje zmagania z chorobą i korzyści jakie przyniósł mu kontakt z koniem i jazdą konną.

Pełne teksty wystąpień konferencyjnych ukażą się w kolejnym numerze Przeglądu Hipoterapeutycznego 2011/1(12) pod koniec roku.

Pobierz program konferencji: PDF

Kraków 2010

W dniach 13-14 listopada 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja hipoterapeutyczna pod patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Organizatorem spotkania był Oddział Małopolski PTHip.

Program konferencji…

Biała Podlaska 2009

W dniach 15-16 listopada 2009 w Białej Podlaskiej odbyło się międzynarodowe seminarium hipoterapeutyczne „Człowiek i koń we wspólnym świecie” organizowane przez Marzenę Grajcar-Szydłowską, członka ZG PTHip i Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

Zaprezentowano następujące referaty:

– prof. Krystyna Chmiel – Przydatność koni różnych ras do hipoterapii
– dr Stana Tilesowa – Zastosowanie w hipoterapii psychodynamicznego modelu psychoterapii wg Adlera
– mgr Joanna Tłuczkiewicz – Rola hipoterapii w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
– mgr Anna Rosińska – Postrzeganie sytuacji terapeutycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć hipoterapii
– dr Karol Hornacek – Zastosowanie posturalnej ontogenezy w hipoterapii u niemowląt i dorosłych
– Natalia Smagacz – Praca z koniem do hipoterapii na kolejnych etapach jego rozwoju
– mgr Iwona Jeziorska i mgr Dominika Ustjan – Analiza mechanizmów obronnych w trakcie zajęć hipoterapii
– mgr Anna Strumińska – Sprawozdanie z Konferencji w Munster
– dr Michał Pluta – Drogi konia do hipoterapii
– mgr Paulina Sile – Hipoterapia jako metoda usprawniania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
– mgr Joanna Dzwonkowska – O federacji FRDI
– Piotr Kondraciuk – Wykorzystanie różnych form hipoterapii w rehabilitacji podopiecznych w warsztatach terapii zajęciowej
– dr Karol Hornacek – Przewidywane energo-informacyjne procesy między uczestnikami hipoterapii
– mgr Marian Jaroszewski – Rola wolontariatu w hipoterapii
– mgr Magda Krajewska, mgr Joanna Sokólska – Projekty hipoterapeutyczne finansowane ze środków unijnych.

Bratysława 2009

W dniach 18-19 września w Bratysławie odbyła się konferencja zorganizowana przez Słowackie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Wzięli w niej udział przedstawiciele ZG PTHip Małgorzata Górniewicz i Marian Jaroszewski prezentując referaty o swojej pracy hipoterapeutycznej.

XIII Kongres FRDI w Munster (Niemcy) 2009

W odbywającym się co 3 lata spotkaniu hipoterapeutów z całego świata wzięła udział delegacja ZG PTHip w składzie A. Strumińska, A. Paszkiewicz, J. Dzwonkowska, delegacja Oddziału Warszawskiego (D. Brzeska, M. Kaczor, M. Ryszkiewicz) oraz hipoterapeuci Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA z Warszawy (B. Gąsiorowska, J. Piłat, A. Szymańska).

Polscy hipoterapeuci wygłosili następujące referaty:

– mgr Dorota Brzeska, Maja Ryszkiewicz – Od hipoterapii do jeździectwa. Drogi rozwoju jeździeckiego osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
– mgr Barbara Gąsiorowska – Kropeczki – program wspomagający rozwój psychomotoryczny dzieci niepełnosprawnych korzystających z hipoterapii,
– mgr Michał Kaczor – Behawioryzm w praktyce hipoterapeutycznej,
– dr Alicja Paszkiewicz – Rola hipoterapii w zmniejszaniu zaburzeń schematu ciała u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
– mgr Joanna Piłat – Alternatywne formy komunikacji i ich zastosowanie w hipoterapii,
– mgr Anna Strumińska – Koń i ja. Jak przybliżyć dziecku niepełnosprawnemu sytuację zajęć hipoterapeutycznych.
– mgr Aleksandra Szymańska – Uzdrawiająca więź, czyli o psychoterapii z udziałem konia.

Białoruś 2009

W dniach 26-27 września odbyło się Seminarium Hipoterapeutyczne zorganizowane przez Białoruskie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne. Polskim gościem na konferencji był Marian Jaroszewski zaproszony przez prezes organizacji – Walentię Winogradową. Na seminarium zabrakło uczestników z innych krajów (udziału odmówili Rosjanie i Estończycy, którzy byli obecni poprzednio). Całość odbyła się w ośrodku hipoterapii pod Mińskiem. Wyraźnie widoczny był brak możliwości i warunków do organizacji tego typu przedsięwzięcia. Podobny problem dotyczy szkolenia białoruskich hipoterapeutów – choć nie brakuje chętnych, trudno znaleźć odpowiednią kadrę szkoleniową.

W dniach 27-30 marca Marian Jaroszewski i Helena Pruszyńska wyjechali na Ukrainę na zaproszenie Alieksieja Sirija i Jeleny Simarowej pedagogów prowadzących hipoterapię w klubie jeździeckim „Traken” w Czutowie koło Połtawy. Polscy hipoterapeuci wsparli swoją wiedzą i doświadczeniem początkujących ukraińskich hipoterapeutów.