Konkurs

Konkurs PTHip na najlepszą pracę poświęconą hipoterapii

Regulamin konkursu

Zarząd Główny PTHip raz do roku przyznaje nagrodę za najlepszą pracę o tematyce hipoterapeutycznej.
Zapraszamy do udziału w konkursie „Hipoterapia jako ukierunkowane i wieloprofilowe działanie terapeutyczne”

Laureaci Konkursu:

1. Górska Joanna „Hipoterapia a słownik bierny dzieci upośledzonych umysłowo”. Prom. Danuta Emiluta-Rozya, Warszawa, WSPS, 1998, nagroda PTHip w 1999 r.
2. Pyrka Małgorzata „Próba analizy wzajemnych relacji między koniem a jeźdźcem w czasie zajęć hipoterapeutycznych”. Prom. Jacek Łojek, Warszawa, SGGW, 2002, nagroda PTHip w 2005 r.
3. Witkowska Martyna „Wieloaspektowa ocena wpływu hipoterapii na poziom sprawności motorycznej dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej, autystycznej i z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Prom. Paweł Targosiński, Warszawa, AWF, 2005, nagroda PTHip w 2006 r.
4. Sawaryn Daria ”Wpływ hipoterapii na zmiany wybranych funkcji motorycznych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, 2006, nagroda PTHip w 2007 r.
5. Kurycka Edyta „Szkolenie koni do hipoterapii w oparciu o projekt Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego i Fundacji Heifer Project International” Prom. Sylwester Oleksiak, SGGW, 2008, nagroda PTHip w 2008 r.
6. Rosińska Anna „Postrzeganie sytuacji terapeutycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć hipoterapii”. Prom. Alicja Paszkiewicz. Warszawa, WUM, 2009, nagroda PTHip w 2009 r.
7. Sile Paulina „Hipoterapia jako metoda usprawniania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym”. Prom. Alicja Paszkiewicz. Warszawa, WUM, 2009, nagroda PTHip w 2009 r.
8. Misiewicz Justyna „Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia – charakterystyka grupy zawodowej”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Oddział Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, promotor dr Alicja Paszkiewicz, Warszawa 2010, nagroda PTHip w 2010 r.
9. Aleksandra Kardyś „Terapeutyczne oddziaływanie hipoterapii na dzieci upośledzone fizycznie i umysłowo w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pniu”, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, promotor dr Wiesław Wojtanowski, Tarnów 2010, nagroda PTHip w 2010 r.
10. Magdalena Błażejewska „Wpływ hipoterapii na funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o pobyty integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym Sosnowe”, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, promotor prof. APS dr hab. Andrzej Giryński, nagroda PTHip w 2011r.
11. Joanna Tłuczkiewicz „Możliwości wykorzystania wybranych elementów metody NDT-Bobath w hipoterapii”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii, promotor dr Alicja Paszkiewicz, nagroda PTHip w 2012r.
12.Róża Michalska – Jakość życia osób niepełnosprawnych uprawiających jeździectwo, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, kierunek: Psychologia, promotor: dr hab., prof. APS Ewa Zasępa, Warszawa 2014, praca magisterska. Nagroda PTHip w 2014 r
13. Anita Kowalska – Znaczenie hipoterapii w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Profilaktyka Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego, promotor: dr n. hum. Agnieszka Płusajska- Otto, Łódź 2014, praca licencjacka. Nagroda PTHip w 2014 r

14. Karolina Wójcicka – „ Hipoterapia  jako  metoda usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym  – przegląd piśmiennictwa” Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek: Fizjoterapia, promotor dr Alicja Paszkiewicz.  Wyróżnienie PTHip w 2015 r.

15. Marta Zientek „Wpływ hipoterapii na wybrane parametry motoryczne i sensoryczne u dziecka z zespołem Downa”, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Wydział Fizjoterapii, promotor prof. dr hab. Małgorzata Matyja., Katowice 2016, praca magisterska.Wyróżnienie PTHip w 2016 r.

16. Magdalena Pikul  „Emocje i interakcja międzygatunkowa w jeździectwie, ich uwarunkowania oraz rola w wyczynowym i rekreacyjnym sporcie jeździeckim” Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Aleksandry Tokarz, Kraków 2016. Wyróżnienie PTHip w 2017 r.

17. Michał Rogalski „Zastosowanie hipoterapii w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie”. APS Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych, Pedagogika Specjalna, praca magisterska promotor dr hab, prof. APS Jarosław Michalski, 2017. Wyróżnienie PTHip w 2017 r

18. Katarzyna Kruk-Ziemba„Zastosowanie hipoterapii w leczeniu usprawniającym pacjentów po przebytym udarze mózgu”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, kierunek: Fizjoterapia, promotor dr Alicja Paszkiewicz,  Warszawa, 2017. Wyróżnienie PTHip w 2018 r.