Konferencja / Conference
Kielce 2018

Oferta warsztatów doskonalących na rok 2015

1. Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej u dzieci korzystających z zajęć hipoterapii.(1 dzień) – mgr Barbara Gąsiorowska, mgr Iwona Jeziorska

2. Metody psychomotoryczne wspomagające proces hipoterapeutyczny (1 dzień) – mgr Barbara Gąsiorowska, mgr Joanna Salbert

3. Komunikacja z dzieckiem niepełnosprawnym w trakcie zajęć hipoterapii (1 dzień) – mgr Joanna Dzwonkowska

4. Wykorzystanie metody neurofizjologicznej w hipoterapii - mgr Jan Krupiński, mgr Joanna Kozik

5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach jakie mogą mieć miejsce w trakcie zajęć hipoterapii – mgr Aleksandra Majchrzak

6. Jak prowadzić zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera – mgr Renata Werpachowska

7. Jak pracować z rodzicami dzieci niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia hipoterapii – mgr Joanna Salbert

8. Bezpieczeństwo i komfort pracy hipoterapeuty, zapobieganie powstawaniu urazów z przeciążenia – mgr Anna Sikorska mgr Magdalena Szczęsna

9. Zasady postępowania i korekcja wad postawy oraz skolioz w trakcie zajęć hipoterapii -mgr Anna Sikorska

10. W kontakcie z autyzmem- mgr Karolina Sobierska

11. Aspekty jeździectwa osób niewidomych i słabowidzących mgr inż. Małgorzata Pyrka

12. Style terapeutyczne a radzenie sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć hipoterapii mgr Joanna Salbert, mgr Barbara Gąsiorowska

Większość z powyższych warsztatów doskonalących może być realizowana w formie warsztatów wyjazdowych.
Organizatorami warsztatów są ZG PTHip lub jego Oddziały terenowe. Zachęcamy również ośrodki hipoterapii, a szczególnie ośrodki patronackie PTHip do organizacji warsztatów dla hipoterapeutów pracujących w Waszych ośrodkach i najbliższej okolicy.
Chętnych na warsztaty prosimy o zgłaszanie się do biura ZG PTHip lub bezpośrednio do organizatora warsztatów, warunkiem rozpoczęcia warsztatów jest zgłoszenie się co najmniej 10-12 osób.