Konferencja / Conference
Kielce 2018

HARMONOGRAM KURSU
,,Instruktor hipoterapii”

3.02.2012 – 29.09.2012 Bydgoszcz

Organizator kursu - Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.
Realizator – Oddział Kujawsko-Pomorski PTHip
Miejsce realizacji kursu – Bydgoszcz, Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27
(przy Rondzie Jagiellonów, centrum miasta)
Kierownik kursu – Małgorzata Górniewicz
kontakt – 607110385 m.gorniewicz@vp.pl

I. Termin zjazdów (10x)

I zjazd 3. - 4. - 5. 02. 2012
II zjazd 25. - 26. 02. 2012
III zjazd 03. - 04. 03. 2012
IV zjazd 17. - 18. 03. 2012
V zjazd 31. 03. - 01. 04. 2012
VI zjazd 14. - 15. 04. 2012
VII zjazd 28. - 29. 04. 2012
VIII zjazd 12. - 13. 05. 2012
IX zjazd 19. - 20. 05. 2012
X zjazd 02. - 03. 06. 2012

Zajęcia odbywają się od godziny 09.00 do 18.00 sobota i od 9.00 do 16.00 niedziela, z godzinną przerwą.

II. Termin egzaminów

03. 02. 2012 (piątek) - egzamin jeździecki
02. 06. 2012 (sobota) - egzamin jeździecki poprawkowy
30. 06. 2012 (sobota) - egzamin pisemny
21. 07. 2012 (sobota) - egzamin pisemny poprawkowy
29. 09. 2012 (sobota) - egzamin końcowy ustny

III. Termin praktyk
od 01. 07. 2012 do 28. 09. 2012r. (80 godzin. – 2 tygodnie)
w jednym z siedmiu podanych ośrodków www.pthip.org.pl

koszt kursu: 2000 zł + wpisowe 500 zł (osoba bez uprawnień instruktora jeździectwa) lub 400 zł (osoba z uprawnieniami instruktora jeździectwa)
cena zawiera: wykłady, książka ABC Hipoterapii, informator hipoterapeutyczny, ostatni numer Przeglądu hipoterapeutycznego, ubezpieczenie NW (w trakcie zjazdów, egzaminów również jeździeckiego), kawa, herbata.

termin nadsyłania zgłoszeń 16.01.2012r. na adres:
85-825 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 33 m 6
+ wpisowe 500 zł lub 400 zł na konto!!!
(opłata jest bezzwrotna w razie rezygnacji ze szkolenia)
pozostała opłata w kasie oddziału lub na konto jednorazowo albo zgodnie z wymienionymi terminami
- wpłata I-szej raty 50% 1000 zł do 03.02.2012
- wpłata II-giej raty 50% 1000 zł do 01.04.2012

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
16 1160 2202 0000 0001 2241 4419
Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz

KARTA ZGŁOSZENIA z wymaganymi dokumentami na stronie www.pthip.org.pl/pobieralnia