Konferencja / Conference
Kielce 2018

HARMONOGRAM KURSU
Instruktora hipoterapii PTHip
09. 01. 2012 – 23. 06. 2012 Warszawa

Organizator kursu - Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
Realizator – Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Miejsce realizacji kursu – Warszawa
Kierownik kursu – Magdalena Szczęsna
kontakt – (022) 59 31 900, 0600 184 107, kurs@pthip.org.pl

I. Terminy zjazdów

I-szy zjazd – 09. 01. – 19. 01. 2012 (medycyna, rehabilitacja, hipologia).
II-gi zjazd – 09. 02. – 19. 02. 2012 (psychologia z pedagogiką, hipoterapia, hipologia)
zajęcia odbywają się od godziny 09.00 do 18.00 z godzinną przerwą obiadową.

II. Terminy egzaminów

09. 01. 2012 - (poniedziałek) – egzamin jeździecki
10. 03. 2012 - egzamin testowy z medycyny, rehabilitacji, psychologii i pedagogiki, hipoterapii, hipologii
02. 04. 2012 - 1-szy egzamin poprawkowy testowy
02. 04. 2012 - egzamin poprawkowy jeździecki
21. 04. 2012 - 2-gi egzamin poprawkowy testowy
23. 06. 2012 - egzamin końcowy ustny.

III. Terminy praktyk

od 11.03.2012r do 22.06.2012r. (80 godzin. – 2 tygodnie)
praktyki można odbywać w jednym z ośrodków praktyk podanych na stronie www.pthip.org.pl

Koszt kursu: 3000 zł koszt kursu z egzaminem jeździeckim 3100 zł
Cena zawiera koszt:
- wykładów,
- materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców,
- książki „ABC Hipoterapii”,
- jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego,
- Informator hipoterapeutyczny dla lekarzy,
- ubezpieczenie NNW,
- kawa i herbata.
Liczba miejsc ograniczona.

Osoby posiadające uprawnienia:
instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna
instruktora/trenera sportu jeździeckiego
posiadają srebrną odznakę jeździecką PZJ
są zwolnione z egzaminu jeździeckiego na podstawie kserokopii legitymacji i okazania jej oryginału.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 19. 12. 2011
termin wpłaty I raty – 50%: 19. 12. 2011
termin wpłaty II raty – 50%: 02. 01. 2012

Płatne w kasie Oddziału W-wa PTHip przy ulicy Nowoursynowskiej 100 lub
na konto Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Oddział Warszawski
02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100
PKO BP SA IX O/WARSZAWA
08 1020 1097 0000 7102 0109 7450
w tytule proszę dopisać kurs hipoterapii oraz imię i nazwisko uczestnika.