Patronat

Informacja dla ośrodków zainteresowanych patronatem PTHip

Ankieta  ośrodka patronackiego
Wymagania dla ośrodka patronackiego
Lista ośrodków patronackich PTHip w 2015

Lista ośrodków patronackich PTHip w 2016

Lista ośrodków patronackich PTHip w 2017

Lista ośrodków patronackich PTHIp w 2018

Ośrodki legitymujące się tytułem „Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego” posiadają następujące przywileje oraz obowiązki:

  1. Ośrodki funkcjonują pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, które reprezentuje Polskę w ogólnoświatowej organizacji The Federation of Riding for the Disabled International.
  2. Ośrodki patronackie – realizując zabiegi hipoterapeutyczne zgodnie z obowiązującymi standardami zawartymi w Kanonach Polskiej Hipoterapii – gwarantują wysoka jakość oferowanych usług.
  3. Pracownicy ośrodków patronackich biorący udział w oferowanych przez PTHip formach kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje) korzystają z częściowego dofinansowania Towarzystwa.
  4. Najlepsze ośrodki patronackie dysponujące odpowiednio przygotowaną, zróżnicowaną i doświadczona kadrą oraz prowadzące pacjentów z różnymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju, mogą starać się o uzyskanie prawa do prowadzenia 80-godzinnych praktyk zawodowych dla przyszłych hipoterapeutów.
  5. Towarzystwo prowadzi działania promujące najlepsze ośrodki hipoterapii wśród rodzin pacjentów oraz potencjalnych sponsorów (m in. poprzez stronę internetową PTHip).
  6. Towarzystwo informuje środowisko lekarzy specjalistów o najlepszych ośrodkach hipoterapii m.in. w trakcie szkoleń dla lekarzy.

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 18
tel. (22) 254 254 3
e-mail: biuro@pthip.org.pl
NIP 677-20-77-023
nr konta: 76 2130 0004 2001 0379 3817 0001