Projekty

– Projekt HORSE Erasmus + (2015-2017)

Projekt “Horse Riding in Special Education for autistic children” realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. Liderem projektu jest grecka organizacja EEEEK Serres (Pracownia Specjalistycznego Zawodowego Szkolenie i Dokształcania w Serres), a PTHip jest jednym z 6 partnerów. Pozostali partnerzy to KETHIS (Grecja), CIRCES (Włochy), DRUSTVO HIPPOS (Słowenia) oraz EQUI PARK i HIPODROM (Czechy).

Więcej o projekcie HORSE

– Projekt  „Warsztaty doszkalające dla hipoterapeutów” dofinansowany przez PFRON  (2016)

Więcej o Projekcie PFRON 2016

– Projekt „Dobra hipoterapia – materiały informacyjne i pomocnicze dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym”

        

Polskie Towarzystwo Hipoterapetyczne uzyskało dofinansowanie z PFRON na realizację projektu „Dobra hipoterapia – materiały informacyjne i pomocnicze dla rodzin z dziećmi niepełnoprawnymi”. W ramach tego projektu zostanie wydana książka „Koń i ja” autorstwa Anny Strumińskiej z ilustracjami Aleksandry Szymańskiej oraz folder informacyjny „Hipoterapia jaka i dla kogo”. Materiały te będą dystrybuowane przez Oddziały Towarzystwa i ośródki patronackie PTHip.

– Projekt  „Warsztaty doszkalające dla hipoterapeutów” dofinansowany przez PFRON  (2015)

Więcej o Projekcie PFRON 2015

– Projekt „Hipoterapia w leczeniu dzieci niepełnosprawnych” PTHip/HPI (lata 2005-2009)

Zakończył się trwający w latach 2005-2009 projekt „Hipoterapia w leczeniu dzieci niepełnosprawnych” realizowany wspólnie z Fundacją Heifer Project International (HPI). Głównym celem projektu oprócz dostarczenia ośrodkom hipoterapii koni przygotowanych do pracy terapeutycznej było stworzenie sieci ośrodków hodowlanych i treningowych przygotowujących takie konie. W ramach projektu odbyły się szkolenia, a w pracę z 15 końmi zakupionymi przez HPI zaangażowało się 8 ośrodków jeździeckich i hipoterapeutycznych. Częściowej ewaluacji projektu dokonała w ramach swojej pracy inżynierskiej pisanej na SGGW Edyta Kurycka. Mamy nadzieję, że projekt ten będzie kontynuowany w następnych latach włączając w działanie nowe ośrodki jeździecki i hipoterapeutyczne.

www.heiferpoland.org.pl

– Projekt programu Leonardo da Vinci (lata 2010-2012)

 

Projekt partnerski „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia”
Partnerzy Finlandia i Wielka Brytania
Celem projektu było:

– wymiana doświadczeń w dziedzinie prowadzenia terapii z udziałem konia,
– wymiana doświadczeń w dziedzinie prowadzenia szkolenia hipoterapeutów,
współpraca przy umieszczeniu zawodów związanych z hipoterapią w międzynarodowej Klasyfikacji zawodów i specjalności ISCO-08

Harmonogram działań

Warsztaty hipologiczne Ypaja, Finlandia (10-12.11.2010)
Warsztaty psychopedagogiczne Warszawa, Polska (15. IV – 17. IV 2011)
Warsztaty/Konferencja „Ocena hipoterapii w teorii i praktyce” Wlk. Brytania (23. VII – 24. VII 2011)
Warsztaty, ewaluacja projektu (listopad 2011, Finlandia)
Warsztaty, przygotowanie prezentacji na kongres FRDI (luty 2012, Wlk. Brytania)
Prezentacja projektu w kongresie FRDI (kwiecień 2012, Ateny)
Seminarium końcowe Projektu (maj 2012, Warszawa)

W wyjazdach projektowych ze strony polskiej wzięli udział wykładowcy kursów hipoterapii i szkoleniowcy z ośrodków praktyk PTHip

Wieczorem 26 maja pierwszego dnia konferencji ,,Hipoterapia możliwosci wspólnego kształcenia” odbyło sie podsumowanie dwuletniego projektu Programu Leonardo da Vinci realizowanego pod tym samym tytulem przez organizacje z Polski, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Finowie jako koordynatorzy projektu wreczyli swoim partnerom pamiatkowe obrazy, a Anne Rokka wzniosła toast za wspaniałą trójstronną współpracę partnerów.

 

Polish Hippotherapeutic Association
Nowoursynowska 100, 02-797 Warsaw Poland
Tel/fax: +4822593-19-00
email: biuro@pthip.org.pl
www. pthip.org.pl
Hevosopisto Oy
Opistontie 9, FIN-32100 Ypäjä, Finland
Tel: +358-2-7602217,
e-mail:heikki.heiskanen@hevosopisto.fi
www.hevosopisto.fi
Association of Chartered Physiotherapists in Therapeutic Riding
GU34 5PX, Medstead, Unted Kingdom
Tel: 01420562638
e-mail: gmwalker@lineone.net
www.acptr.org.uk

 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.