Publikacje

Przegląd Hipoterapeutyczny

Przegląd Hipoterapeutyczny można zamówić w biurze
ZG Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
(02-791) Warszawa, ul. Na Uboczu 18 , tel. 22 254 254 3

biuro@pthip.org.pl
Koszt jednego egzemplarza 15 zł.

Artykuły w numerze I 2018:

Hipoterapia a Horse Assisted Education

Stanislava Tílešová-Rychlewska

Terapia z udziałem konia w zespole stresu pourazowego

Ewa Butowska

Zastosowanie hipoterapii w leczeniu usprawniającym pacjentów po przebytym udarze mózgu

Katarzyna Kruk

Żywienie koni pracujących w hipoterapii

Michał Pluta

Zaburzenia mechanizmów kontroli posturalnej

u osób niepełnosprawnych ruchowo w odniesieniu do hipoterapii

Dorota Tarchalska

Śląsk oczami podopiecznych Ośrodka Hipoterapeutycznego PADOK

Michał Stogniew

Szlaki Jeździeckie Jury Wieluńskiej i Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Andrzej Wojtasik

Szlaki konne Regionu Świętokrzyskiego

Świętokrzyska Podkowa 2015

Małgorzata Jędraszkiewicz

Konno po Bieszczadach z Fundacją Hucuły Dzieciom

Hubert Pochyła

XVI Międzynarodowy Kongres HETI w Dublinie

„W poszukiwaniu równowagi”

Artykuły w numerze I 2017:

Doświadczanie na sobie oraz doświadczanie siebie – droga 

do stawania się terapeutą

Stanislava Tílešová-Rychlewska

Rozwój osobisty metodą Horse Assisted Education

Paulina Nikiel

Metody naturalne w przygotowaniu koni do hipoterapii

Aleksander Jarmuła

Wpływ kontaktu z koniem na emocje studentów fizjoterapii

Anna Maria Choińska, Alina Żurek, Ewa Gieysztor,

Sara Górna, Agata Trafalska, Dawid Selwa

Podstawowe mechanizmy neurofizjologiczne

wykorzystywane w terapii dzieci z dysfunkcją ośrodkowego

układu nerwowego

Anna Gogola

Pedagogika waldorfska i jej wykorzystanie w hipoterapii

Danuta Grabczan

Hipoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację

zaburzeń chodu

Joanna Kozik

Rola ortopedii w procesie usprawniania pacjentów

z wadami wrodzonymi i neurogennymi zaburzeniami

układu ruchu

Szymon Oleksik, Piotr Szczerbiński

Interakcja międzygatunkowa w hipoterapii i jej funkcje

Magdalena Pikul

25 lat, a nawet więcej… czyli jubileusz PTHip

z krakowskiego punktu widzenia

Aleksandra Włodarczyk

Początki hipoterapii na Mazowszu

Maria Należyty

Krótka historia PTHip

Anna Strumińska

Artykuły w numerze I 2016:

Hucuły – konie połonin i… hipoterapii

Katarzyna Kwiecińska-Olszewska

Profilaktyka weterynaryjna koni użytkowanych w hipoterapii

Kamil Górski

Kwestionariusz sensomotoryczny dla dzieci korzystających z hipoterapii

Barbara Gąsiorowska

Budowanie relacji z pacjentem w terapii z udziałem konia

Barbara Gąsiorowska, Joanna Salbert

Analiza pokroju koni wykorzystywanych w hipoterapii w obrębie

regionu warszawskiego

Jacek Łojek, Magdalena Guz, Anna Łojek

Warunki użytkowania koni w ośrodkach hipoterapeutycznych

w okolicach Warszawy

Jacek Łojek, Karolina Barbasiewicz, Anna Łojek

Jak działa masaż na konia pracującego w hipoterapii. Studium

przypadku

Jacek Łojek, Joanna Soborska

Rola muzyki i tańca w usprawnianiu psychofizycznym i społecznym

jeźdźców niepełnosprawnych intelektualnie

Katarzyna Bronc

Zastosowanie koncepcji taśm anatomicznych podczas zajęć hipoterapii

Anna Sikorska

Dobra praktyka kliniczna w hipoterapii

Good Clinical practice in Hippotherapy

Sanna Mattila-Rautiainen

Korzyści psychologiczne związane z interwencjami przy współudziale

koni – refleksje metodologiczne

Magdalena Pikul

Znaczenie zajęć z udziałem konia w terapii dorosłych osób z autyzmem

Renata Werpachowska

Zastosowanie hipoterapii w aktywizacji osób starszych

Patrycja Mroczkowska

Rola terapeutycznej jazdy konnej w kształceniu ustawicznym

i wychowaniu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Anna Strumińska

Zastosowanie metody CREF w terapii osób po traumatycznych przejściach

Agnes De Groot

Wybrane zagadnienia z dialogu motywującego i ich wykorzystanie

w hipoterapii

Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan

PTHip w Projekcie HO.R.S.E. Programu Erasmus+

Michał Kaczor

Artykuły w numerze I 2015:

Wpływ hipoterapii na poziom agresji wychowanków

placówki resocjalizacyjnej

Magdalena Fiejdasz

Aktywności hippiczne wspierające funkcjonowanie

osób z niepełnosprawnością intelektualną

Magdalena Pikul

PECS-ująca hipoterapia – przykład rozwijania

komunikacji alternatywnej u dziecka z autyzmem

Dagmara Karowska, Aneta Puchalska

Logopedia w praktyce

Katarzyna Styp-Rekowska

Integracyjna funkcja hipoterapii w Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze

Joanna Stach-Andreasik

Integracyjne obozy jeździeckie w Supraślu

Ewa Kwiecień

Onoterapia

Sara Valentini-Pstrong

Toskania Kociewska

Arkadiusz Pstrong

Hipoterapia w Ośrodku Rewalidacyjno-

Wychowawczym w Szklanej

Sebastian Formela

Koń zimnokrwisty w typie sztumskim

Elżbieta Szwichtenberg1 Postrzeganie hipoterapii wśród studentów

fizjoterapii oraz medycyny Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi

Witold J. Śmigielski, Wojciech Walczak, Joanna

Borowiecka, Michał Słupiński, Radosław Zajdel

Stres u koni

Natalia Przybyłowicz

Ośrodek HUCUŁEK

Anna Narloch

Artykuły w numerze I 2014:

Stan hipoterapii w Polsce w roku 2013

Witold J. Śmigielski

Jakość życia osób niepełnosprawnych

uprawiających sport jeździecki

Róża Michalska

Zasady postępowania i korekcja wad postawy

oraz skolioz w trakcie zajęć hipoterapii

Anna Sikorska

Badanie efektywności hipoterapii

Wojciech Walczak

Statystyka dla hipoterapeutów

Witold J. Śmigielski

Powożenie dla wszystkich

Michał Pluta

Parapowożenie w Fundacji Stworzenia

Pana Smolenia

Joanna Kubisa

Możliwości rozwoju turystyki jeździeckiej

osób niepełnosprawnych w Polsce

Marta Jarzębowska

Aspekty jeździectwa osób niewidomych

i słabo widzących

Małgorzata Pyrka

Rola bodźca dotykowego w hipoterapii dzieci

z zaburzeniami integracji sensorycznej

Anna Sikorska

Ośrodki patronackie Polskiego Towarzystwa

Hipoterapeutycznego

Fundacja Zdrowie na Końskim Grzbiecie

Marta Sznajder

Centrum Zooterapii w Kielnarowej

Daria Sawaryn

Artykuły w numerze I 2013:

Doświadczanie na sobie oraz doświadczanie siebie – droga   

do stawania się terapeutą

Stanislava Tílešová-Rychlewska

Rozwój osobisty metodą Horse Assisted Education

Paulina Nikiel

Metody naturalne w przygotowaniu koni do hipoterapii

Aleksander Jarmuła

Wpływ kontaktu z koniem na emocje studentów fizjoterapii

Anna Maria Choińska, Alina Żurek, Ewa Gieysztor,

Sara Górna, Agata Trafalska, Dawid Selwa

Podstawowe mechanizmy neurofizjologiczne

wykorzystywane w terapii dzieci z dysfunkcją ośrodkowego

układu nerwowego

Anna Gogola

Pedagogika waldorfska i jej wykorzystanie w hipoterapii

Danuta Grabczan

Hipoterapia jako metoda wspomagająca rehabilitację

zaburzeń chodu

Joanna Kozik

Rola ortopedii w procesie usprawniania pacjentów

z wadami wrodzonymi i neurogennymi zaburzeniami

układu ruchu

Szymon Oleksik, Piotr Szczerbiński

Interakcja międzygatunkowa w hipoterapii i jej funkcje

Magdalena Pikul

25 lat, a nawet więcej… czyli jubileusz PTHip

z krakowskiego punktu widzenia

Aleksandra Włodarczyk

Początki hipoterapii na Mazowszu

Maria Należyty

Krótka historia PTHip

Anna Strumińska

Artykuły w numerze I 2012:

Rysunek jako metoda diagnostyczna oraz sposób

oceny odbioru hipoterapii przez dziecko

Michał Kaczor

Higiena pracy hipoterapeuty

Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan

Psychoterapia z koniem dla osób z depresją

Aleksandra Szymańska

Wpływ kontaktu z koniem na reakcje emocjonalne

 i zachowania młodzieży niedostosowanej społecznie

Magdalena Fiejdasz

Rozwój funkcji ręki i jego stymulacja w trakcie zajęć

hipoterapii

Barbara Gąsiorowska

Zastosowanie formularza Equine Assessment Checklist

W ocenie przydatności do hipoterapii koni użytkowanych

w polskich ośrodkach hipoterapeutycznych

Jacek Łojek, Michał Pluta, Angelika Cieśla

Anna Domachowska

Zastosowanie hipoterapii walce o poprawę funkcji

motorycznych dzieci z zespołem Aspergera

Anna Strumińska, Karolina Zaruska

Równowaga ciała u osób niepełnosprawnych intelektualnie

w stopniu lekkim uczestniczących w zajęciach

hipoterapeutycznych

Anna Mazur -Rylska

Mały słownik komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla

hipoterapeutów

Joanna Dzwonkowska

Pasożyty i ich wpływ na dobrostan konia  i jego

funkcjonowanie podczas zajęć hipoterapii

Iwona Piechowska

Możliwości zastosowania elementów metody NDT Bobath

w hipoterapii

Alicja Paszkiewicz, Joanna Tłuczkiewicz

Skala wyszkolenia jeźdźca i jej zastosowanie w paraujeżdżeniu

Natalia Smagacz

Warsztaty i konferencja projektu Programu Leonardo da Vinci

Anna Strumińska

Wincenty Smolak – legenda polskiej hipoterapii

 

Artykuły w numerze I 2010:

Zasady prowadzenia zajęć terapii z koniem dla osób chorujących na schizofrenię
Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan

Jakich ćwiczeń na koniu należy unikać i dlaczego?
Magdalena Szczęsna, Anna Sikorska

Nieosiągalne staje się możliwe
Lucyna Bobula-Krzemień

Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia – charakterystyka grupy zawodowej
Justyna Misiewicz

Znaczenie kontaktu z koniem w terapii młodzieży niedostosowanej społecznie
Magdalena Fiejdasz

Wpływ kinezyterapii na symetrię biernych własności mechanicznych mięśni u dzieci zdrowych i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Laura Straubergaite, Kazimieraz Muckus

Hipoterapia-tajemna sztuka uzdrawiania, czy sztuka rehabilitacji?
Jerzy Krężel

ABC Parajeździectwa
Natalia Smagacz

Terapeutyczne oddziaływania hipoterapii na dzieci niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pniu
Aleksandra Kardyś

Warsztaty hipologiczne w Ypaja
Jacek Łojek

Hipoterapia w Toporzysku

Artykuły w numerze II 2009:

Rola hipoterapii w usprawnianiu osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
Joanna Tłuczkiewicz

Przydatność koni różnych ras do hipoterapii
Krystyna Chmiel

Hipoterapia jako jedna z możliwości usprawniania chorych na stwardnienie rozsiane
Paulina Sile

Strategie interwencyjne wobec niepożądanych zachowań dzieci w świetle psychologii indywidualnej Adlera
Stanislava Ti1esova

Wpływ interakcji energoinformacyjnych na postawę ciała pacjenta podczas zajęć hipoterapii
Karol Homacek, Jarmila Cverhova, Ida Gallova, Janka Juskova, Eva Stitnicka

Ontogeneza posturalna a hipoterapia
Karol Hornacek

FRDI – Międzynarodowa Federacja Jeździectwa Osób Niepełnosprawnych
Joanna Dzwonkowska, Anna Strumińska

Wywiad z Joanną Dzwonkowską, członkiem zarządu FRDI

Artykuły w numerze I 2009:

Edukacja z udziałem konia. Jak i czego możemy nauczyć się od konia?
Agata Wiatrowska

Mechanizmy obronne najczęściej spotykane podczas zajęć hipoterapeutycznych.
Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan

Postrzeganie sytuacji terapeutycznej przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć hipoterapii
Anna Rosińska

Hipoterapia a autyzm – opis przypadku
Marzena Szydłowska- Grajcar

Praca z koniem do hipoterapii na różnych etapach jego przygotowania
Natalia Smagacz

Drogi konia do hipoterapii
Michał Pluta

Wolontariusze – bardzo ważni pomocnicy
Marian Jaroszewski

Różne formy hipoterapii w rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej
Piotr Kondraciuk

Dogoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dziecka z autyzmem
Joanna Sobieszuk, Sylwia Matyjasik

Artykuły w numerze II 2008:

Podejście systemowe i terapia z koniem
Natalie Bouveret

Strach – wróg czy sprzymierzeniec w trakcie zajęć z hipoterapii?
Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan

Trening jeździecki osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
Dorota Brzeska, Maria Ryszkiewicz

Jak nauczyć dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych czyścić konia
Katarzyna Sikorska-Samborska

Wpływ terapeutycznej jazdy konnej na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
Gundula Hauser

Zastosowanie hipoterapii w zmniejszeniu zaburzeń schematu ciała u dzieci z porażeniem mózgowym
Alicja Paszkiewicz

Badanie wpływu terapeutycznej jazdy konnej na pacjentów cierpiących na przewlekły ból kręgosłupa
Mattila-Rautiainen Sanna

Hipoterapia dzieci ze spastyczna postacią mózgowego porażenia dziecięcego
Martyna Witkowska

Artykuły w numerze I 2008:

Z koniem łatwiej – prezentacja programu usprawniania funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych
Joanna Salbert

Razem – znaczy skuteczniej
Joanna Dzwonkowska, Monika Mokrzyszczak

Behawioryzm w praktyce hipoterapeutycznej, czyli o wykorzystaniu terapii behawioralnych w hipoterapii
Michał Kaczor 

Choroby odzwierzęce.
Czy istnieje możliwość zakażenia podczas zajęć hipoterapii.
Jerzy Kita

Specyfika dobrostanu koni użytkowanych w hipoterapii
Anna Łojek, Jacek Łojek

Kropeczki – program wspomagający terapeutyczną jazdę konną dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego
Barbara Gąsiorowska

Wykorzystywanie metod komunikacji alternatywnej w czasie zajęć hipoterapii
Joanna Salbert

Uzdrawiająca więź.
O psychoterapii z udziałem konia.
Aleksandra Szymańśka

Artykuły w numerze III 2007:

Koń i ja
Pytania i odpowiedzi
tekst: Anna Strumińska
rysunki: Aleksandra Szymańska

Artykuły w numerze I 2007:

Hipoterapia jako metoda terapii osób ze stwardnieniem rozsianym
Anna Gliniewska

Terapia z koniem
Rene de Lubersac

Zastosowanie hipoterapii w kształtowaniu i korygowaniu postawy ciała
Ewa Polańska

Głos w dyskusji
Alicja Paszkiewicz

Głos w dyskusji
Barbara Gąsiorowska

I Europejskie forum Terapii z Koniem
Ada Soczewińska-Zachciał

Warsztaty plastyczne w Supraślu

Artykuły w numerze III 2006:

Początki hipoterapii w Polsce i na świecie
Martyna Wojciechowska

Pierwsza pomoc w hipoterapii. Czy umiesz postępować w sytuacjach nagłych podczas zajęć z koniem?
Aleksandra Majchrzak

Wprowadzenie do naturalnych metod pracy z końmi
Monika Damec

Metodyczne aspekty terapeutycznej jazdy konnej
Małgorzata Kabała

Rewalidacja dzieci niewidomych i słabo widzących poprzez integracyjne jeździeckie obozy i wycieczki górskie
Lucyna Bobula

Koń do hipoterapii – studium przypadku
Michał Pluta

Integracja rodziny zastępczej na zajęciach hipoterapii
Małgorzata Górniewicz

Wpływ hipoterapii na procesy poznawcze i emocjonalne u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
Anna Maria Sobczyk

Rak – depresja – hipoterapia
Janusz Komuszyński

Artykuły w numerze II 2006:

Psychoedukacja młodzieży z zespołem Downa w trakcie zajęć terapeutycznej jazdy konnej
Magdalena Szymańska, Agata Wiatrowska, Beata Nowicka

Hipoterapia a słownik bierny dzieci z niepełnosprawnością intelektualna
Joanna Piłat

Pacjent pracownikiem, czyli o zatrudnianiu byłych pacjentów w ośrodkach hipoterapii
Sylwia Rogowska

Integracyjne obozy jeździeckie Mariana Jaroszewskiego
Hanna Olechnowicz

Terapia z koniem jako metoda zwiększająca otwartość osób chorych na schizofrenie do wchodzenia w relacje interpersonalne
Iwona Jeziorska, Dominika Ustjan

Pokrojowe uwarunkowania wykorzystania koni w hipoterapii
Jacek Łojek

Koniki polskie i ich przydatność do hipoterapii
Małgorzata Golonka

Zabawy elementarne – ich znaczenie dla rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zastosowanie w hipoterapii
Barbara Gąsiorowska

Na początku było przywiązanie
Dominique Darques, Brigitte Martin

Artykuły w numerze I 2006:

Od bierności do inicjatywy i aktywności – włączenie programów aktywności Christophera Knilla do zajęć hipoterapii
Barbara Gąsiorowska

Ośrodek Dreampower Horsemanship w Kaliforni jako przykład wykorzystania koni w psychoterapii
Aleksandra Szymańska

Rajd konny – spotkanie z natura i sztuka
Anna Strumińska

Obserwacja sprawności motorycznej dzieci niewidomych i niedowidzących uczestniczących w zajęciach terapeutycznej jazdy konnej
Martyna Witkowska

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy podczas zajęć hipoterapeutycznych
Joanna Dzwonkowska

Książki


ABC Hipoterapii
Pschopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
red.: Anna Strumińska
Wydawca: PWRiL, 2007

Hipoterapia. Neurofizjologiczna gimnastyka lecznicza na koniu. Ingrid Strauss

wydawca: Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, 1996


Jazda konna dla osób niepełnosprawnych
Christine Heipertz-Hengst

wydawca: PWRiL, 1997

Koń  i ja

wydawca: PTHip, 2016


Terapeutyczna jazda konna II – Strategie rehabilitacji
pod red. Barbary Teichmann Engel

wydawca: Fundacja Hipoterapia-Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełenosprawnych, 2004


Śpiewnik hipoterapeutyczny

wydawca: PTHip, 2012

Informator dla lekarzy

W grudniu 2005 roku ukazał się opracowany przez doświadczonych hipoterapeutów, skonsultowany przez pionierów hipoterapii w Polsce Panie dr Marię Należyty i dr Irenę Solecką oraz neurologa i jeźdźca dr Annę Domżał ,,Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców” poświęcony hipoterapii i jej roli w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Istnieje wiele szczegółowych warunków i zasad hipoterapii, związanych z prowadzeniem zajęć w poszczególnych schorzeniach czy zaburzeniach rozwoju. Wiedzę o tym, jak prowadzić hipoterapię dla pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przekazuje uczestnikom kursów hipoterapii. Autorski program tych kursów został opracowany przez specjalistów z dziedziny medycyny, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki i jeździectwa zrzeszonych w Towarzystwie. Jednak podstawowym warunkiem bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia zajęć hipoterapii jest prowadzenie hipoterapii wyłącznie w oparciu o kwalifikację medyczną dokonaną przez lekarza mającego wiedzę o hipoterapii, jej walorach terapeutycznych i ograniczeniach oraz znającego wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii. Mamy nadzieję, że ten warunek pozwoli spełnić niniejsza publikacja.

Broszurę można zamówić w biurze ZG Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
(02-791) Warszawa, ul. Na Uboczu 18, tel(22) 2542543 biuro@pthip.org.pl
Koszt jednego egzemplarza 5 zł.

Materiały filmowe

Płyta DVD zawiera:

,,Terapeutyczna jazda konna dla dzieci upośledzonych umysłowo” trwa 18 minut i omawia sposoby pracy z osobami upośledzonymi umysłowo podczas zajęć na koniu. W filmie przedstawiono kilku pacjentów w różnym wieku i z różnym stopniem upośledzenia umysłowego. Prezentuje on specyficzne i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości hipoterapii. Przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów dzieci upośledzonych umysłowo, hipoterapeutów oraz terapeutów zajmujących się tą grupą osób niepełnosprawnych.

,,Hipoterapia jaka i dla kogo?” trwa 43 minut i jest prezentacją hipoterapii jako metody terapeutycznej. Przedstawia on różne typy działań wchodzących w skład hipoterapii, takich jak fizjoterapie na koniu, psychopedagogiczną jazdę konną, terapię z koniem, czy sportową jazdę konną dla osób upośledzonych umysłowo (Olimpiady Specjalne) i przygotowanie niepełnosprawnych jeźdźców do startu w paraolimpiadach. Film przeznaczony jest dla lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych oraz instruktorów jeździectwa i hipoterapii.

Film ,,Hipoterapia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym” trwa 45 minut i poświęcony jest pacjentom, którzy jako pierwsi zaczęli korzystać z dobrodziejstwa kontaktu z koniem i jego ruchem Film przedstawia sposoby prowadzenia hipoterapii w różnych typach mózgowego porażenia dziecięcego, ze zwróceniem uwagi na wynikające z nich specyficzne potrzeby i możliwości każdego pacjenta. Film przeznaczony jest dla lekarzy kierujących dzieci na tego typu terapię, terapeutów różnych specjalności pracujących z osobami niepełnosprawnymi, hipoterapeutów oraz rodziców, aby mogli lepiej zrozumieć i docenić wysiłki swoich dzieci.

DVD można zamówić: Fundacja HIPOTERAPIA
ul. Na Uboczu 18
02-791 Warszawa
Tel: (22) 254 254 3
biuro@pthip.org.pl