Konferencja / Conference
Kraków 2017

Materiały filmowe


Płyta DVD zawiera:

,,Terapeutyczna jazda konna dla dzieci upośledzonych umysłowo" trwa 18 minut i omawia sposoby pracy z osobami upośledzonymi umysłowo podczas zajęć na koniu. W filmie przedstawiono kilku pacjentów w różnym wieku i z różnym stopniem upośledzenia umysłowego. Prezentuje on specyficzne i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości hipoterapii. Przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów dzieci upośledzonych umysłowo, hipoterapeutów oraz terapeutów zajmujących się tą grupą osób niepełnosprawnych.

,,Hipoterapia jaka i dla kogo?" trwa 43 minut i jest prezentacją hipoterapii jako metody terapeutycznej. Przedstawia on różne typy działań wchodzących w skład hipoterapii, takich jak fizjoterapie na koniu, psychopedagogiczną jazdę konną, terapię z koniem, czy sportową jazdę konną dla osób upośledzonych umysłowo (Olimpiady Specjalne) i przygotowanie niepełnosprawnych jeźdźców do startu w paraolimpiadach. Film przeznaczony jest dla lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych oraz instruktorów jeździectwa i hipoterapii.

Film ,,Hipoterapia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym" trwa 45 minut i poświęcony jest pacjentom, którzy jako pierwsi zaczęli korzystać z dobrodziejstwa kontaktu z koniem i jego ruchem Film przedstawia sposoby prowadzenia hipoterapii w różnych typach mózgowego porażenia dziecięcego, ze zwróceniem uwagi na wynikające z nich specyficzne potrzeby i możliwości każdego pacjenta. Film przeznaczony jest dla lekarzy kierujących dzieci na tego typu terapię, terapeutów różnych specjalności pracujących z osobami niepełnosprawnymi, hipoterapeutów oraz rodziców, aby mogli lepiej zrozumieć i docenić wysiłki swoich dzieci.

DVD można zamówić:

Fundacja HIPOTERAPIA
Ul. Nowoursynowska 100
02-797 Warszawa
Tel: 022 59-31-901
biuro@pthip.org.pl