Konferencja / Conference
Kraków 2017

Informator dla lekarzy


W grudniu 2005 roku ukazał się opracowany przez doświadczonych hipoterapeutów, skonsultowany przez pionierów hipoterapii w Polsce Panie dr Marię Należyty i dr Irenę Solecką oraz neurologa i jeźdźca dr Annę Domżał ,,Informator dla lekarzy, specjalistów i rodziców" poświęcony hipoterapii i jej roli w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Istnieje wiele szczegółowych warunków i zasad hipoterapii, związanych z prowadzeniem zajęć w poszczególnych schorzeniach czy zaburzeniach rozwoju. Wiedzę o tym, jak prowadzić hipoterapię dla pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przekazuje uczestnikom kursów hipoterapii. Autorski program tych kursów został opracowany przez specjalistów z dziedziny medycyny, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki i jeździectwa zrzeszonych w Towarzystwie. Jednak podstawowym warunkiem bezpiecznego i odpowiedzialnego prowadzenia zajęć hipoterapii jest prowadzenie hipoterapii wyłącznie w oparciu o kwalifikację medyczną dokonaną przez lekarza mającego wiedzę o hipoterapii, jej walorach terapeutycznych i ograniczeniach oraz znającego wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii. Mamy nadzieję, że ten warunek pozwoli spełnić niniejsza publikacja.

Broszurę można zamówić w biurze
ZG Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
(02-979 Warszawa, ul. Nowoursynowska 100, tel/fax 022 59 31 900, biuro@pthip.org.pl).
Koszt jednego egzemplarza 5 zł.