Konferencja / Conference
Kielce 2018

IV warsztaty Projektu Leonarda da Vinci

W dniach 3-5 lutego 2012 , tym razem w Clwyd Special Riding Centre (Anglia), odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu partnerskiego „Hipoterapia – możliwości wspólnego kształcenia” Programu Leonardo da Vinci.  W spotkaniu ze strony polskiej wzięły udział Joanna Dzwonkowska, Anna Strumińska (liderzy projektu) oraz Barbara Gąsiorowska (członek zespołu terapeutycznego Fundacji HIPOTERAPIA). Uczestnicy mieli okazję poznać pracę jednego z 10 dużych ośrodków terapeutycznej jazdy konnej posiadających patronat Riding for the Disabled Association (RDA).

W programie spotkania zawarto zagadnienia związane z zasadami konstruowania kwestionariuszy wywiadu z opiekunami dzieci uczestniczących w zajęciach w celu zbierania informacji o pacjencie, jego problemach rozwojowych oraz o efektach terapii. Kolejne zagadnienie poruszane w trakcie warsztatów to znaczenie motywacji w procesie terapii. Zaprezentowano też pracę grupy woltyżerskiej, a uczestnicy warsztatów na własnej skórze mogli przekonać się jak trudne i wymagające ścisłej współpracy całego zespołu są poszczególne ćwiczenia.

Niewątpliwą atrakcją dla uczestników spotkania była możliwość uczestniczenia w pokazie Gillian Higgins Horse inside out. Gillian zajmuje się malowaniem koni, ale nie na płótnie! Autorska metoda polegająca na malowaniu szkieletu i muskulatury konia bezpośrednio na zwierzęciu służy lepszemu poznaniu anatomii konia, jego biomechaniki i fizjologii. Lepsze zrozumieniu motoryki konia, zarówno w swobodnym ruchu jak i pod jeźdźcem może być pomocne w odpowiednim zaplanowaniu treningu poszczególnych grup mięśni konia a także diagnozowaniu urazów oraz ich rehabilitacji.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy warsztatów odwiedzili jeden z 300 mniejszych ośrodków terapeutycznej jazdy konnej RDA, w którym oprócz koni żywych zaprezentowano im konia mechanicznego używanego w treningu osób niepełnosprawnych.
Koń ten oprócz niewątpliwych zalet ma jednak zasadniczą wadę - nie można na nim pojechać w teren i chłonąć piękna walijskich krajobrazów. A szkoda, bo trzeba przyznać, że Walia to piękny kraj, przyjazny ludziom i koniom i warto go poznać.