Historia

W dniach 3 i 4 czerwca 1992 roku w Ośrodku Konferencyjnym Instytutu Polonii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach koło Krakowa miała miejsce pierwsza ogólnopolska konferencja, obradująca pod hasłem „HIPOTERAPIA – TEORIA, PRAKTYKA, MOŻLIWOŚCI”. Organizatorem konferencji była krakowska Fundacja „Hipoterapia” – Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej Dzieci Niepełnosprawnych.

W drugim dniu spotkania – jednomyślną decyzją zebranych – konferencja została uznana za zjazd założycielski POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO, pomyślanego jako forum polskich specjalistów zainteresowanych hipoterapią; lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej, hodowców koni i entuzjastów.

Poprzez aklamację, w obecności 94 osób, wyłoniono Komitet Założycielski PTHip w składzie:

prof. dr Stanisław GROCHMAL
mgr Marian JAROSZEWSKI
mgr Marek KAPTURKIEWICZ
dr Andrzej KOMORNICKI
dr Maria KUJAWA
mgr Jadwiga MACIASZEK
mgr Lech MATUSIAK
dr Maria NALEŻYTY
mgr Andrzej OBARA
mgr Maria ORKISZ
dr Lesław PILC
mgr Maria REY
dr Wincenty SMOLAK
dr Irena SOLECKA-SZPEJDA
mgr Adam STANKIEWICZ
mgr Aleksandra WŁODARCZYK

W Prezydium władz PTHip I kadencji zasiedli:

Wincenty SMOLAK Prezes Zarządu
Irena SOLECKA-SZPEJDA Wiceprezes Zarządu
Maria NALEŻYTY Wiceprezes Zarządu
Marian JAROSZEWSKI Sekretarz
Aleksandra WŁODARCZYK Skarbnik

Prezes Zarządu Głównego PTHip w latach 1992-2000


Wincenty Smolak, hodowca koni

Prezes Zarządu Głównego PTHip w latach 2000-2004

Monika Gasińska, lek. pediatra, specj. II° rehabilitacji, hipoterapeuta

Prezes Zarządu Głównego PTHip w latach 2004 – 2020


Anna Strumińska, mgr biologii, instr. rekr. ruch. ze specj. jeździectwa

– Prezes Anna Strumińska – mgr biologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa
– v-ce Prezes- Michał Stogniew absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach , instruktor muzykoterapii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia
– v-ce Prezes -Joanna Kozik – mgr fizjoterapii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby
– Sekretarz – Andrzej Wojciechowski – instruktor jazdy konnej, przewodnik górskiej turystyki konnej PTTK
– Skarbnik – Marta Woińska – mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Członkowie Zarządu

– Małgorzata Górniewicz mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii
– Ewa Polańska -mgr fizjoterapii, terapeuta SI,terapeuta neurorozwojowy, hipoterapeuta, instruktor jazdy konnej
– Alicja Paszkiewicz dr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI
– Barbara Gąsiorowska mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, terapeuta SI

– Marian Jaroszewski mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

– Michał Pluta dr nauk rolniczych, instruktor jazdy konnej i hipoterapii

 

Komisja Rewizyjna

– Przewodnicząca: Monika Mokrzyszczak

– Piotr Brzeziński

– Katarzyna Kwiecińska – Olszewska

– Prezes Anna Strumińska – mgr biologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa
– v-ce Prezes- Marian Jaroszewski mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
– v-ce Prezes -Maria Należyty lekarz II stopnia rehabilitacji schorzeń narządu ruchu
– Sekretarz – Magdalena Kajewska – mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jeździectwa
– Skarbnik – Marta Woińska – mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Członkowie Zarządu

– Małgorzata Górniewicz mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii
– Marzena Szydłowska-Grajcar mgr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
– Jagoda Maciaszek-mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii, instruktor woltyżerki sportowej i leczniczo-pedagogicznej
– Alicja Paszkiewicz dr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
– Barbara Gąsiorowska mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
– Michał Stogniew absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach , instruktor muzykoterapii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia

Komisja Rewizyjna

– Przewodnicząca: Monika Mokrzyszczak – Piotr Brzeziński – Andrzej Wojciechowski

– Prezes Anna Strumińska – mgr biologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa
– v-ce Prezes – dr Maria Należyty – lekarz specjalista II0 rehabilitacji schorzeń narządu ruchu
– v-ce Prezes – dr Irena Solecka–Szpejda – specjalista rehabilitacji, pediatra
– Sekretarz – Magdalena Kajewska – mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jeździectwa
– Skarbnik – Marta Woińska – mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Członkowie Zarządu

– Małgorzata Górniewicz – mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii
– Marian Jaroszewski – mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
– Jagoda Maciaszek – mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii, instruktor woltyżerki sportowej i leczniczo-pedagogicznej
– Alicja Paszkiewicz – dr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
– Michał Pluta – dr n. rolniczych w zakresie zootechniki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii
– Daria Sawaryn – dr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
– Marzena Szydłowska-Grajcar – mgr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Komisja Rewizyjna

– Przewodnicząca – Agata Wiatrowska – mgr ekonomii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii
– Barbara Felicka – mgr etnografii, specjalista ds. systemów jakości ISO 9000
– Alicja Głowacka – pedagog specjalny, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Anna Strumińska – prezes
v-ce Prezes Maria Należyty – v-ce prezes
v-ce Prezes Marian Jaroszewski – v-ce prezes
sekretarz Marta Woińska – sekretarz
skarbnik Elżbieta Stasiak – skarbnik

Członkowie Zarządu

Piotr Dudziak
Małgorzata Górniewicz
Jagoda Maźnicka – Maciaszek
Alicja Paszkiewicz
Michał Pluta
Agnieszka Kaźmierczak

Komisja Rewizyjna

Barbara Felicka
Alicja Głowacka
Agata Wiatrowska

– Monika Gasińska – Prezes
– Wincenty Smolak – Prezes Honorowy
– Teresa Filczek – wiceprezes
– Irena Solecka-Szpejda – wiceprezes

Członkowie Zarządu

– Aleksandra Włodarczyk – sekretarz
– Krzysztof Tobolewski – skarbnik
– Adam Cukrowski
– Damian Gorzawski
– Małgorzata Górniewicz
– Joanna Kozik
– Jan Krupiński
– Alicja Raczkowska
– Anna Strumińska

– Maria Należyty – członek honorowy ZG

Komisja Rewizyjna

– Marek Kapturkiewicz
– Jerzy Męcik
– Bożena Sadkowska

– Prezes – Wincenty Smolak, hodowca koni
– V-ce prezes – Irena Solecka-Szpejda, lek. med., specj. rehabilitacji i pediatrii
– V-ce prezes – Maria Należyty, lek. med., specj. II st. rehabilitacji narządów ruchu
– Sekretarz Zarządu – Joanna Prokop architekt, hipoterapeuta,
– Skarbnik – Marian Jaroszewski, mgr pedagogiki specjalnej

Członkowie Zarządu

– Eustachiusz Gadula, lek. med., specj. II°chirurgii i rehabilitacji
– Monika Gasińska, lek. pediatra, specj. II° rehabilitacji, hipoterapeuta
– Joanna Kozik, mgr rehabilitacji, hipoterapeuta
– Jan Krupiński, mgr rehabilitacji
– Barbara Łyszkiewicz, mgr pedagogiki, technik fizjoterapii, hipoterapeuta
– Lech Matusiak, consulter, ekonomista
– Andrzej Obara, mgr rehabilitacji
– Anna Strumińska, mgr biologii, instr. rekr. ruch. ze specj. jeździectwa
– Robert Środek, lek. med., chirurg-traumatolog, ortopeda
– Aleksandra Włodarczyk, filolog

Komisja Rewizyjna

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Pilc, dr fizjolog instr. j. kon.
– Marek Kapturkiewicz informatyk
– Bogusław Peschak mgr inż. rolnik

– Prezes – Wincenty Smolak, hodowca koni
– V-ce prezes – Irena Solecka-Szpejda, lek. med., specj. rehabilitacji i pediatrii
– V-ce prezes – Maria Należyty, lek. med., specj. II st. rehabilitacji narządów ruchu
– Sekretarz Zarządu – Marian Jaroszewski, mgr pedagogiki specjalnej
– Skarbnik – Aleksandra Włodarczyk, filolog

Członkowie Zarządu

– Andrzej Komornicki, dr n. med. lekarz ortopeda, instr. jazdy konnej
– Przemysław Lisiński, lekarz ortopeda
– Jagoda Maźnicka-Maciaszek, mgr psychologii, instr. jazdy konnej
– Lech Matusiak, consulter, ekonomista
– Barbara Michałowska-Mrożek, dr n. med., specj. neurologii i rehabilitacji
– Henryk Nowogrodzki, mgr rehabilitacji
– Andrzej Obara, mgr rehabilitacji
– Maria Orkisz, mgr psychologii
– Grzegorz Przysada, lek. medycyny
– Barbara Zrubek-Żebrowska, mgr architekt, instr. jazdy konnej

Komisja Rewizyjna

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lesław Pilc, dr fizjolog instr. j. kon.
– Marek Kapturkiewicz, informatyk
– Adam Stankiewicz, właściciel CC Revita