Misja i cele

Cele Towarzystwa

Towarzystwo zostało powołane i działa w celach:

1. Popierania i upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych;
2. W celu powstania formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego.
3. Doskonalenia i unifikowania umiejętności hipoterapeutów.
4. Zapewnienia swoim członkom dostępu do literatury fachowej i informacji o postępach rehabilitacji w kraju i za granicą.

Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo:

1. Zrzesza lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej, hodowców koni oraz wszystkich, którzy widzą w rozwoju hipoterapii jedną z dróg pomocy dla osób dotkniętych chorobą.
2. Walczy o prawa naszych niepełnosprawnych Bliźnich. Pomaga im w odnalezieniu radości życia.
3. Powołuje zespoły specjalistyczne służące doradztwem i wydające opinie o podmiotach prowadzących działalność hipoterapeutyczną.
4. Dąży do uznania hipoterapii za oficjalną metodę rehabilitacji specjalistycznej.
5. W oparciu o współpracę z lekarzami różnych specjalności, rehabilitantami oraz doświadczonymi jeźdźcami i hodowcami koni wypracowuje metodykę i program szkolenia kadr specjalistów hipoterapeutów. Dąży do uzyskania prawa wydawania dokumentów kwalifikujących do wykonywania zawodu hipoterapeuty.
6. Udziela merytorycznej pomocy istniejącym i powstającym ośrodkom hipoterapeutycznym.
7. Informuje o możliwościach i osiągnięciach hipoterapii środowisko medyczne. Prowadzi działalność popularyzatorską.
8. Opracowuje kryteria bezpieczeństwa i higieny zabiegów hipoterapeutycznych.
9. Współpracuje z placówkami medycznymi, towarzystwami lekarskimi, ośrodkami rehabilitacyjnymi oraz pokrewnymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
10. Przystępuje do organizacji oraz stowarzyszeń zagranicznych realizujących pokrewne Towarzystwu cele.
11. Reaguje na wypaczenia idei hipoterapii oraz odstępstwa od zasad sztuki hipoterapii.