Konferencja / Conference
Kraków 2017

Oddział Kujawsko-Pomorski

W dniu 18.03.2006r. na wniosek Komitetu Założycielskiego kujawsko-pomorskiej grupy hipoterapeutów, miłośników koni oraz przyjaciół środowiska hipoterapeutycznego Zarząd Główny PTHip powołał do działań Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
Oddział powstał w celu wspierania środowiska zawodowego hipoterapeutów regionu i okolic, pomagania w rozwiązywaniu ich problemów zawodowych i merytorycznych, rozwijania warsztatu pracy przez wymianę doświadczeń, organizowanie warsztatów, dokształceń, a przede wszystkim jednoczenia poprzez spotkania i biesiady towarzyskie, a przyjaciołom wskazywania zasadności działań za rzecz hipoterapii.

Do Zarządu Oddziału zostali wybrani:

Małgorzata Górniewicz – Prezes (hipoterapeutka)
Dariusz Tarnowski – vice Prezes (hipoterapeuta)
Magdalena Matz – vice Prezes (hipoterapeutka)
Zofia Pasińska – Skarbnik (długoletnia pacjentka, pedagog)
Dagmara Karowska – Sekretarz (hipoterapeutka)

Aktualny skład Zarządu:

Małgorzata Górniewicz – Prezes (hipoterapeutka, pedagog)
Dariusz Tarnowski – vice Prezes (hipoterapeuta, fizjoterapeuta)
Magdalena Matz – vice Prezes (hipoterapeutka, pedagog)
Marcelina Gadaszewska – Skarbnik (hipoterapeutka, hodowca koni)
Dagmara Karowska – Sekretarz (hipoterapeutka, psycholog)

Komisja rewizyjna:

Angelika Cieśla (hipoterapeutka)

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
ul. Wojska Polskiego 33/6, 85-825 Bydgoszcz
tel. 607-110-385
e-mail: m.gorniewicz@vp.pl
prezes Małgorzata Górniewicz


Numer konta:
16 1160 2202 0000 0001 2241 4419
Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz
ul. Sądecka 4, 85-689 Bydgoszcz


DZIAŁALNOŚĆ
1. Warszataty dla hipoterapeutów ,,Jakich ćwiczeń na koniu należy unikać i dlaczego?"

W dniu 28 maja 2011r. Oddział Kjawsko-Pomorski PTHip w Bydgoszczy wraz z Ośrodkiem Hipoterapii i Rekreacji Konnej ,,Tęcza" w Jaksicach gościł hipoterapeutów z całej Polski na warsztatach ,,Jakich ćwiczeń unikać na koniu i dlaczego?".
Wszyscy chętni wiedzy, wymiany doświadczeń i świeżego spojrzenia na znane i nieznane, zaangażowani, aktywni i chłonni faktów oraz nowinek fizjoterapeutycznych mieliśmy okazję wesprzeć się w swoich codziennych działaniach hipoterapeutycznych.
Dziękuję wszystkim z którymi spotkałam się na warsztatach.
Życzę powodzenie w naszej hipoterapetycznej pracy.
Małgorzata Górniewicz

2. Szkolenie dla lekarzy

W dniu 4 czerwca 2011 w Oddziale Kujawsko-Pomorskim pthip odbyło się szkolenie dla lekarzy ,,Hipoterapia i jej rola w wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych". Dziękujemy uczestnikom i życzymy wykorzystania wiedzy o hipoterapii ze swoimi pacjentami.
Gratulujemy uzyskania certyfikatu lekarza kwalifikatora!