Konferencja / Conference
Kraków 2017

Oddział Lubelski

W dniu 13 marca 2005 r. w Lublinie odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Lubelskiego PTHip. W zebraniu wzięło udział ponad 20 hipoterapeutów i sympatyków hipoterapii z Lublina i okolic oraz przedstawiciele ZG PTHip.. Zebrani podjęli decyzję o utworzeniu Oddziału Lubelskiego Towarzystwa, którego prezesem został dr Michał Pluta.

Obecny skład Zarządu Oddziału Lubelskiego PTHip:

Marzena Szydłowska- Grajcar - Prezes
Michał Pluta – vice prezes
Elżbieta Korniluk – Skarbnik
Piotr Kondraciuk – Sekretarz
Ewa Wosik- Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Monika Kamińska - Przewodnicząca
Anita Warda – Członek Komisji
Iwona Piasecka-Pietras – Członek Komisji

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Prezes Oddziału Marzena Szydłowska-Grajcar marzenagrajcar@op.pl
V-ce Prezes Oddziału Michał Pluta
tel: (081)445-67-36
michallu@o2.pl