Konferencja / Conference
Kraków 2017

Oddział Małopolski

W dniu 14 kwietnia 2007r. w Krakowie odbyło się spotkanie członków PTHip i środowiska hipoterapeutycznego z Małopolski oraz przedstawicieli Zarządu Głównego PTHip. Zebrani jednomyślnie zdecydowali się na reaktywację Oddziału Małopolskiego PTHip.

Skład Zarządu Oddziału Małopolskiego wybrany na posiedzeniu 5 stycznia 2013

Ewa Polańska - Prezes
Jan Miksa Sekretarz
Anna Kucia - Skarbnik
Dariusz Waligórski - Członek Zarządu
Jan Krupiński - Członek Zarządu

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Biuro Oddziału Małopolskiego PTHip
K.S. "BÓR", Toporzysko 454, 34-240 Jordanów
Tel/fax: 018-287-38-32
e-mail: hipoterapia.malopolska@gmail.com