Konferencja / Conference
Kielce 2018

Oddziały Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego realizuja działania statutowe, w ramach których prowadzą:

- szkolenia dla hipoterapeutów (kursy, warsztaty, seminaria)
- szkolenia dla lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowych
- konsultacje dla nowo powstających ośrodków hipoterapii
- działalność na rzecz rozwoju jeździectwa w ramach ruchu Olimpiad Specjalnych
- działalność na rzecz rozwoju jeździectwa osób niepełnosprawnych
- działalność wydawniczą
- współpracę z organizacjami, ośrodkami i hipoterapeutami zagranicznymi

Wybierz oddział z menu po lewej stronie...