Oddziały

Oddziały Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego realizuja działania statutowe, w ramach których prowadzą:

– szkolenia dla hipoterapeutów (kursy, warsztaty, seminaria)
– szkolenia dla lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządowych
– konsultacje dla nowo powstających ośrodków hipoterapii
– działalność na rzecz rozwoju jeździectwa w ramach ruchu Olimpiad Specjalnych
– działalność na rzecz rozwoju jeździectwa osób niepełnosprawnych
– działalność wydawniczą
– współpracę z organizacjami, ośrodkami i hipoterapeutami zagranicznymi

Założycielami Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego są uczestnicy pierwszego warszawskiego kursu dla instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii z 1994 r.
Pierwszym Prezesem Oddziału została Pani Dr Maria Należyty (obecnie Prezes Honorowy), którą na tym stanowisku w trakcie trwania kadencji zastąpiła mgr Jagoda Maciaszek. Kolejnym prezesem była mgr Anna Strumińska, a prezesem następnej  kadencji został mgr Marian Jaroszewski.

Obecny skład Zarządu Oddziału Warszawskiego:

Joanna Dzwonkowska – prezes

Marta Jarzębowska – skrabnik

Agata Nowakowska – sekretarz

Anna Sikorska

Marian Jaroszewski

Skład Komisji Rewizyjnej:

Marcin Małek

Wanda Kozikowska

Robert Michalski

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
ul. Na Uboczu 18, 02-791 Warszawa
Tel./fax (22) 254 254 3
Prezes: Joanna Dzwonkowska
Kierownik biura: Anna Pycak 0 503 300 722
e-mail: kurs@pthip.org.pl

W dniu 18.03.2006r. na wniosek Komitetu Założycielskiego kujawsko-pomorskiej grupy hipoterapeutów, miłośników koni oraz przyjaciół środowiska hipoterapeutycznego Zarząd Główny PTHip powołał do działań Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
Oddział powstał w celu wspierania środowiska zawodowego hipoterapeutów regionu i okolic, pomagania w rozwiązywaniu ich problemów zawodowych i merytorycznych, rozwijania warsztatu pracy przez wymianę doświadczeń, organizowanie warsztatów, dokształceń, a przede wszystkim jednoczenia poprzez spotkania i biesiady towarzyskie, a przyjaciołom wskazywania zasadności działań za rzecz hipoterapii.

Do Zarządu Oddziału zostali wybrani:

Małgorzata Górniewicz – Prezes (hipoterapeutka)
Dariusz Tarnowski – vice Prezes (hipoterapeuta)
Magdalena Matz – vice Prezes (hipoterapeutka)
Zofia Pasińska – Skarbnik (długoletnia pacjentka, pedagog)
Dagmara Karowska – Sekretarz (hipoterapeutka)

Aktualny skład Zarządu:

Małgorzata Górniewicz – Prezes (hipoterapeutka, pedagog)
Dariusz Tarnowski – vice Prezes (hipoterapeuta, fizjoterapeuta)
Magdalena Matz – vice Prezes (hipoterapeutka, pedagog)
Marcelina Gadaszewska – Skarbnik (hipoterapeutka, hodowca koni)
Dagmara Karowska – Sekretarz (hipoterapeutka, psycholog)

Komisja rewizyjna:

Angelika Cieśla (hipoterapeutka)

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
ul. Wojska Polskiego 33/6, 85-825 Bydgoszcz
tel. 607-110-385
e-mail: m.gorniewicz@vp.pl
prezes Małgorzata Górniewicz
Numer konta:
16 1160 2202 0000 0001 2241 4419
Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz
ul. Sądecka 4, 85-689 Bydgoszcz

Oddział Małopolski PTHip powstał w roku 1996. W latach 2000-2007 zawiesił działalność.

W dniu 14 kwietnia 2007r. w Krakowie odbyło się spotkanie członków PTHip i środowiska hipoterapeutycznego z Małopolski oraz przedstawicieli Zarządu Głównego PTHip. Zebrani jednomyślnie zdecydowali się na reaktywację Oddziału Małopolskiego PTHip.

Obecny skład Zarządu Oddziału Małopolskiego

Ewa Polańska – Prezes
Małgorzata Gruszecka – skarbnik

Joanna Tomaszewska – sekretarz

Izabela Harkabuz

Hubert Pochyła

Joanna Stach-Andreasik

Michał Stach

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dorota Oboza

Dariusz Waligórski

Joanna Kozik

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Biuro Oddziału Małopolskiego PTHip
K.S. „BÓR”, Toporzysko 454, 34-240 Jordanów
Tel/fax: 018-287-38-32
e-mail: hipoterapia.malopolska@gmail.com
 

Więcej informacji na stronie Oddziału: https://pl-pl.facebook.com/Polskietowarzystwohipoterapeutyczne/

W dniu 13 marca 2005 r. w Lublinie odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Lubelskiego PTHip. W zebraniu wzięło udział ponad 20 hipoterapeutów i sympatyków hipoterapii z Lublina i okolic oraz przedstawiciele ZG PTHip.. Zebrani podjęli decyzję o utworzeniu Oddziału Lubelskiego Towarzystwa, którego prezesem został dr Michał Pluta.

Oddział Lubelski istniał do roku 2018