kontakty zagraniczne

– Członkostwo w HETI

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne od 1999 r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Konie w Edukacji i Terapii – Federation of Horses in Education and Therapy International HETI (dawniej Federation of Riding for the Disabled International FRDI).

W latach 2019-2015 członkiem Zarządu HETI była hipoterapeutka/logopeda z Polski – Joanna Dzwonkowska

– Udział w konferencjach zagranicznych

Dublin 2018