Odznaki

Walne Zgromadzenie PTHip (Uchwałą z dnia 15 listopada 2008r.) wprowadziło Odznakę Honorową Towarzystwa dla osób szczególnie zasłużonych dla Towarzystwa i hipoterapii.

Regulamin nadawania odznaki PTHip

Odznaczeni członkowie PTHip

Odznaka złota:

Marian Jaroszwski ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej z tytułem magistra oligofrenopedagogiki;
pracował kolejno w Instytucie Głuchoniemych, Zakładzie Wychowawczym w Kielcach, Zakładzie Wychowawczym w Warszawie, w Sądzie dla Nieletnich, w Klubie Inteligencji Katolickiej, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym w Miedzeszynie, wreszcie obecnie w V LO im ks. J. Poniatowskiego;
działał w harcerstwie początkowo prowadząc zastęp środowiskowy dla podopiecznych Sądu dla Nieletnich, potem jako instruktor kolejno Szczepu Tęcza w Instytucie Głuchoniemych, drużynowy i komendant szczepu w Zakładzie Wychowawczym w Kielcach i ponownie w Szczepie Tęcza, posiada stopień instruktorski harcmistrza;
hipoterapią zainteresował się w 1988 roku, ukończył kurs instruktorski w Swoszowicach w Krakowie w 1988 roku, w 1996 otrzymał tytuł instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii;
w 1989 roku założył prywatną „Stajnię św. Jerzy” z hipoterapią, był współzałożycielem PTHip w 1992 roku i następnie członkiem Zarządu Głównego wszystkich kolejnych kadencji, obecnie prezes Oddziału Warszawskiego PTHip.

Dr Maria Należyty, lekarz specjalista II stopnia rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, wieloletni ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Stołecznym Zespole Neuropsychiatrii Dziecięcej w Zagórzu, twórca i organizator Przychodni Rehabilitacji i Fizykoterapii dla Dzieci Młodzieży na warszawskim Ursynowie, którą kierowała do roku 1994, obecnie pracuje na Oddziale Rehabilitacji w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.
Z hipoterapią zetknęła się w latach 60-tych XX wieku w Stołecznym Centrum Rehabilitacji Narządu Ruchu w Konstancinie jako uczennica prof. Mariusza Weissa;
założycielka pierwszego w Warszawie i jednego z pierwszych w Polsce ośrodka hipoterapii działającego od 1988 r. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, fundator i przewodnicząca Rady Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA,
członek założyciel, wieloletni vice-prezes, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego,
Odznaczona złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego;
Kawaler Orderu Uśmiechu i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Wincenty Smolak, ur. w 1942 roku we Lwowie, harcerz 3 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej im. Gen. Kazimierza Pułaskiego, dr geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, taternik, podróżnik, hodowca koni huculskich, członek honorowy Polskiego Związku Hodowców Koni, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, od 1980 roku aktywnie związany z Kołem Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych, posiada stopień starszego strzelca konnego z cenzusem; członek założyciel, wieloletni prezes a obecnie prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, odznaczony złotą odznaką PTHip.

Odznaczony w 2002 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Posiadacz Honorowej Srebrnej Polskiej Odznaki Jeździeckiej nadanej przez Polski Związek Jeździecki.

Tyle suchych faktów, ale Wincenty Smolak sam siebie określający odkąd zamieszkał pod Krakowem mianem „wolnego kmiecia”, to człowiek renesansu. Jego wszechstronne zainteresowania, liczne uzdolnienia, w tym również literackie, budzą podziw i zazdrość nas zwykłych zjadaczy hipoterapeutycznego chleba.

Dr Irena Solecka-Szpejda, lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, pediatra; absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie;
lekarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym: pracowała w Klinice Pediatrii Instytutu Pediatrii w Krakowie, Specjalistycznym Zespole Matki i Dziecka w Krakowie, gdzie pełniła funkcję Kierownika Poradni Rehabilitacyjnej;
w latach 1991-2003 Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Radziszowie, od 2003r. pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie.
W roku 1985 wraz z krakowskimi lekarzami prof. Stanisławem Grochmalem i dr Janem Miklasińskim organizuje w Klubie Jeździeckim WLKS „Krakus” w Swoszowicach pierwsze turnusy hipoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
w 1987 roku organizuje w Krakowie pierwszy kurs dotyczący rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym z zastosowaniem jazdy konnej, którym rozpoczyna szkolenie instruktorów hipoterapii;
Członek założyciel, wieloletni vice-prezes, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, odznaczona złotą odznaką PTHip.

Anna Strumińska – absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, instruktor jazdy konnej, zajmuje się hipoterapią od 1988 r.,
od 1992 r. prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, członek założyciel i aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego (1992), w latach 1998 – 2002 prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, od 2004 r. Prezes Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego;
jedna z autorek i redaktorka pierwszej polskiej książki poświęconej terapeutycznej jeździe konnej „Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie” (PWRiL, Warszawa 2002), autorka książki „Koń i ja” dla dzieci korzystających zajęć hipoterapii, która została wydana przez PTHip również w języku angielskim (PTHip, 2009), twórca i redaktor naczelny wychodzącego od 2006 r. Przeglądu Hipoterapeutycznego, wykładowca na kursach dla instruktorów hipoterapii,
w 2012 roku za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania hipoterapii oraz niesienia pomocy osobom potrzebującym wsparcia odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Joanna Kozik – fizjoterapeuta, hipoteareputa, terapeuta NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby,
Od 1991 roku pracuje jako fizjoterapeuta i hipoterapeuta w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” w Krakowie,
Od 1997 roku wykłada na kursach dla instruktorów hipoterapii, jest opiekunem praktyk hipoterapeutycznych. prowadzi warsztaty doskonalące dla hipoterapeutów.
W latach 1996 – 2004 była członkiem Zarządu PTHip. W latach 2009 – 2010 była koordynatorem międzynarodowego projektu „Ja i mój koń” zrealizowanego w oparciu o program unijny Młodzież w Działaniu.
W latach 2012 -2016 poprzez szereg prezentacji propagowała model neurofizjologiczny hipoterapii wśród studentów Psychologii Stosowanej UJ oraz studentów Zakładu Hodowli Koni na Uniwersytecie Rolniczym.
Odznaczona medalem „Komisji Edukacji Narodowej” (2004r.), nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa (2005r.), Srebrną Honorową Odznakę PTHip (2008r.) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011r.).

Odznaka srebrna:

– Monika Gasińska
– Stanisława Izdebski
– Marian Jaroszewski
– Joanna Kozik
– Jan Krupiński
– Jagoda Maźnicka-Maciaszek
– Aleksandra Włodarczyk
– Joanna Dzwonkowska
– Barbara Gąsiorowska
– Iwona Jeziorska
– dr Alicja Paszkiewicz
– Michał Stogniew
– dr Iwona Szymkuć
– Dominika Ustjan
– Małgorzata Górniewicz
– Anna Żygadło
– Michał Stach
– Dariusz Waligórski

Odznaka brązowa:

– Alicja Głowacka
– Agnieszka Kaźmierczak
– Magdalena Matz
– Michał Pluta
– Elżbieta Stasiak
– Dariusz Tarnowski
– Marta Sznajder
– Dagmara Karowska
– Ewa Polańska
– Daria Sawaryn
– Marta Woińska
– Ewa Ziętak
– Piotr Brzeziński
– Anna Sikorska
– Andrzej Wojciechowski
– Monika Mokrzyszczak
– Magdalena Kajewska