Władze

Zarząd główny PTHip

Obecny skład Zarządu Głównego PTHip:


Anna Strumińska – prezes
mgr biologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa


Joanna Kozik – w-ce prezes
mgr fizjoterapii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby


Michał Stogniew – w-ce prezes
mgr sztuk muzycznych, muzykoterapeuta, instruktor jazdy konnej i hipoterapiia


Marta Woińska – skarbnik
mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii


Andrzej Wojciechowski – sekretarz
instruktor jazdy konnej, przewodnik górskiej turystyki konnej PTTK

Członkowie Zarządu


Barbara Gąsiorowska
mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, terapeuta SI


Małgorzata Górniewicz
mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii


Marian Jaroszewski
mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii


Alicja Paszkiewicz
dr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI


MichałPluta
dr nauk rolniczych, instruktor jazdy konnej i hipoterapii


Ewa Polańska
mgr fizjoterapii, terapeuta SI,terapeuta neurorozwojowy, hipoterapeuta, instruktor jazdy konnej

Komisja Rewizyjna

Monika Mokrzyszczak – przewodnicząca
Piotr Brzeziński
Katarzyna Kwiecińska – Olszewska

Zakres obowiązków członków ZG PTHip:

Prezydium ZG PTHip

Anna Strumińska – współpraca z organizacjami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się hipoterapią, współpraca z uczelniami wyższymi szkolącymi potencjalnych hipoterapeutów, redakcja Przeglądu Hipoterapeutycznego, współpraca z Oddziałami Towarzystwa
Dyżur: poniedziałek w godzinach 10.00-12.00
Tel: (022)254 254 3
e-mail: fundacja@hipoterapia.org

Joanna Kozik – promowanie hipoterapii w środowisku medycznym, szkolenia hipoterapeutów, opieka merytoryczna nad szkoleniami, warsztatami, konferencjami, w 2017 organizacja obchodów 25-lecia PTHip w Krakowie i konferencji hipoterapeutycznej
e-mail: joannakozik.z@gmail.com

Michał Stogniew – wspieranie rozwoju sportów jeździeckich osób niepełnosprawnych (paraujeżdżenie, parapowożenie, Olimpiady Specjalne, turystyka jeździecka), organizacja warsztatów i szkoleń dla środowiska śląskich hipoterapeutów, organizacja oddziału śląskiego PTHip
e-mail: stogniew@poczta.fm

Marta Woińska – poszukiwanie sponsorów, projektów, kontrola finansów, współpraca z biurem rachunkowym i oddziałami Towarzystwa
e-mail: woinka@xl.wp.pl

Andrzej Wojciechowski – projekty PFRON, współpraca z ośrodkami patronackimi PTHip, promowanie idei patronatu, wizytacje nowych ośrodków,
e-mail: maag@maagkielce.pl

Członkowie ZG PTHip

Barbara Gąsiorowska – szkolenie hipoterapeutów, organizacja szkolenia na poziomie akademickim, kształcenie ustawiczne, prowadzenie konkursu na najlepsze pracę o tematyce hipoterapeutycznej
e-mail: biuro@pthip.org.pl

Małgorzata Górniewicz – organizacja szkoleń dla lekarzy, organizacja warsztatów hipoterapeutycznych w północnej części kraju, prowadzenia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTHip
Tel: 0607-110- 385
e-mail: m.gorniewicz@vp.pl

Marian Jaroszewski – stały kontakt z ośrodkami patronackim, promowanie idei patronatu, wizytacje nowych ośrodków, kontakty z organizacjami hipoterapeutycznymi za wschodnią granicą, prowadzenie Oddziału Warszawskiego PTHip
e-mail: marian.jaroszewski@gmail.com

Dr Alicja Paszkiewicz – promowanie hipoterapii w środowisku medycznym, szkolenie hipoterapeutów, organizacja szkolenia na poziomie akademickim, kształcenie ustawiczne, opieka merytoryczna nad studentami piszącymi prace licencjackie i magisterskie na temat hipoterapii
e-mail: alicja.paszkiewicz@op.pl

Dr Michał Pluta – promowanie hipoterapii w środowisku hodowców koni, poradnictwo w zakresie przygotowania koni do hipoterapii, doboru, hodowli
e-mail: michallu1@o2.pl

Ewa Polańska – szkolenie hipoterapeutów, organizacja warsztatów hipoterapeutycznych w południowej części kraju, prowadzenie Oddziału Małopolskiego PTHip, w 2017 organizacja obchodów 25-lecia PTHip w Krakowie i konferencji hipoterapeutycznej
e-mail: ewcia.polanska@gmail.com