Konferencja / Conference
Kielce 2018

Zarząd główny PTHip

Obecny skład Zarządu Głównego PTHip:


Anna Strumińska - prezes
mgr biologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa

Joanna Kozik - w-ce prezes
mgr fizjoterapii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta NDT-Bobath i NDT-Bobath Baby

Michał Stogniew - w-ce prezes
mgr sztuk muzycznych, muzykoterapeuta, instruktor jazdy konnej i hipoterapii

Marta Woińska - skarbnik
mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Andrzej Wojciechowski - sekretarz
instruktor jazdy konnej, przewodnik górskiej turystyki konnej PTTK

Członkowie Zarządu


Barbara Gąsiorowska
mgr pedagogiki, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, terapeuta SI

Małgorzata Górniewicz
mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwa i hipoterapii

Marian Jaroszewski
mgr pedagogiki specjalnej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

Alicja Paszkiewicz
dr rehabilitacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI

MichałPluta
dr nauk rolniczych, instruktor jazdy konnej i hipoterapii

Ewa Polańska
mgr fizjoterapii, terapeuta SI,terapeuta neurorozwojowy, hipoterapeuta, instruktor jazdy konnej

Komisja Rewizyjna

Monika Mokrzyszczak - przewodnicząca
Piotr Brzeziński
Katarzyna Kwiecińska - Olszewska